Alexander Biggar

Alexander Biggar (29 Oktober 1781 - 27 Desember 1838) was 'n Britse Setlaar en soldaat wat in Engeland gebore is. Hy sluit by die Britse leër aan en word die betaalmeester van die 85ste Infanterieregiment. Hy bedank met 'n kapteinsrang en vestig homself in Hampshire. Hy lei 'n groep van die graafskap in die skip, Weymouth, na Suid-Afrika as deel van die 1820-Setlaars. Sy eerste werk is in die Kariegavallei. In 1824 verhuis hy na Durban. Toe die eerste Voortrekkers hier aankom verkeer hy op goeie voet met hulle. Hy word aangestel as landdros. Hy sterf tydens die Slag van die Opatikloof. Hy het twee seuns, Robert en George gehad en was die oupa van John Dunn.

'n Gedenkplaket vir die Biggar-ekspedisies van 1838, Ou Fort, Durban.