C.L. Engelbrechtprys

Die prys is in 2007 ingestel en word namens ABSA deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hanteer. Die prys is moontlik gemaak deur 'n erflating van C.L. Engelbrecht en word toegeken om die beurt vir letterkunde en vir wetenskaplike navorsing oor taal- of letterkunde. Elke afdeling kom elke vyfde jaar aan die beurt, bv. Letterkunde in 2007, 2012, 2017 en wetenskaplike navorsing oor taal- of letterkunde in 2009, 2014, 2019.

Lys van wenners wysig