Taalkommissie

Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (voor 1964 bekend as die Spellingkommissie) is die de facto-liggaam vir die standaardisering van Afrikaans. Die Taalkommissie is verantwoordelik vir die saamstel van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), 'n naslaanwerk oor Afrikaans se skryf- en spellingwyses.

Voorsitters van die TaalkommissieWysig

Van en voorletter(s)  Begindatum  Einddatum  Aantal jaar
Le Roux, T.H. 1914 1921 7
Malherbe, D.F. 1921 1939 18
Bosman, D.B. 1940 1950 10
Boshoff, S.P.E. 1951 1953 2
Le Roux, T.H. 1953 1955 2
Malherbe, D.F. 1956 1959 3
Boshoff, S.P.E. 1959 1964 5
Kempen, W. 1964 1977 13
Odendal, F.F. 1977 1992 15
Combrink, J.G.H. 1992 1999 7
Prinsloo, A.F. 1999 2003 4
Kotzé, E.F. 2004 2012 8
McLachlan, J.D. 2012 2013 1
Van Huyssteen, G.B. 2013

Lede van die TaalkommissieWysig

Voornaam en van  Van en voorletter(s)  Begindatum  Einddatum  Aantal jaar Ampsposisie
Mariëtta Alberts Alberts, M. 1996 2012 16
Johan Anker Anker, J. 1995 2012 17 ondervoorsitter: 2012
Chris Banda Banda, C.J. 2019
Herman Beyer Beyer, H. 2011 2017 6
S.P.E Boshoff Boshoff, S.P.E. 1921 1969 48 voorsitter: 1951–1953; 1959–1964
D.B. Bosman Bosman, D.B. 1918 1948 30 voorsitter: 1940-1950
T.J.R. Botha Botha, T.J.R. 1971 1991 20
Adelia Carstens Carstens, A. 1995 1999 4
Wannie Carstens Carstens, W.A.M. 1991 2003 12
Jan F.E. Celliers Celliers, J.F.E. 1914 1918 4
Anna Coetzee Coetzee, A. 1998 2004 6
Johan Combrink Combrink, J.G.H. 1974 1999 25 voorsitter: 1992-1999
Leona Compion Compion, L. 2018
Willem de Klerk De Klerk, W.J. 1974 1984 10
Leon de Stadler De Stadler, L.G. 1991 1994 3
Meyer de Villiers De Villiers, M. 1956 1974 18
Hans du Plessis Du Plessis, H.G.W. 1986 1991 5
Madaleine du Plessis Du Plessis, M. 2004 2012 8
J.D. du Toit (Totius) Du Toit, J.D. 1914 1918 4
S.J. du Toit Du Toit, S.J. 1949 1965 16
Louis Eksteen Eksteen, L.C. 1971 1990 19
Gerda Engelbrecht Engelbrecht, G. 2018
Ilse Feinauer Feinauer, I. 1991 1996 5
Rufus Gouws Gouws, R.H. 1986 1994 8
D.C. Hauptfleisch Hauptfleisch, D.C. 1971 1991 20
Frank Hendricks Hendricks, F. 2010 2017 7 ondervoorsitter: 2013–2017
L.W. Hiemstra Hiemstra, L.W. 1940 1971 31
Sophia Kapp (2013– ) Kapp, S. 2013
Willem Kempen Kempen, W. 1949 1978 29 voorsitter: 1964–1977
B Kok Kok, B. 1959 1961 2
Ernst Kotzé Kotzé, E.F. 1992 2012 20 voorsitter: 2004–2012
G.J. Labuschagne Labuschagne, G.J. 1963 1965 2
C.J. Langenhoven Langenhoven, C.J. 1914 1918 4
T.H. le Roux Le Roux, T.H. 1914 1965 51 voorsitter: 1914–1921; 1953-1955
Tony Links Links, T. 1992 1996 4
Frikkie Lombard Lombard, F.J. 1995 2020 25 sekretaris: 1995–2010
J.E. Loubser Loubser, J.E. 1971 1981 10
Phillip Louw Louw, P. 2013 2018 5
Jana Luther Luther, J.G.S. 2013 2019 6 sekretaris: 1918-1919
D.F. Malherbe Malherbe, D.F. 1914 1966 52 voorsitter: 1921-1939; 1956-1959
W.M.R. Malherbe Malherbe, W.M.R. 1914 1918 4
J.S.B. Marais Marais, J.S.B. 1963 1965 2
Tom McLachlan McLachlan, J.D. 1995 2013 18 ondervoorsitter: 2004-2012; voorsitter: 2012–2013
Gawie Nienaber Nienaber, G.S. 1959 1974 15
Francois Odendal Odendal, F.F. 1962 1989 27 voorsitter: 1977–1992
Annél Otto Otto, A. 2004 2012 8
Fred Pheiffer Pheiffer, F.C. 2018
Marné Pienaar Pienaar, M. 2013 2021 9
Suléne Pilon Pilon, S. 2010 sekretaris: 2012–2017; ondervoorsitter: 2018–
Larry Pokpas Pokpas, L. 1995 1998 3
Fritz Ponelis Ponelis, F.A. 1977 1984 7
M.J. Posthumus Posthumus, M.J. 1968 1971 3
Gustav Preller Preller, G.S. 1914 1918 4
Anton Prinsloo Prinsloo, A.F. 1989 2003 14 voorsitter: 1999–2003
Elvis Saal Saal, E.O. 2005 2007 2
C.J. Scheffer Scheffer, C. 1993 1996 3
Johannes du Plessis Scholtz Scholtz, J. du P. 1944 1956 12
P.C. Schoonees Schoonees, P.C. 1961 1971 10
Johannes J. Smith Smith, J.J. 1917 1926 9
F.J. Snijman Snijman, F.J. 1953 1980 27
S. Strydom Strydom, S. 1962 1967 5
Joey Swanepoel Swanepoel, J. 1992 1998 6
Piet Swanepoel Swanepoel, P.H. 1992 1997 5
Marius Swart Swart, M. 2021
H.J. Terblanche Terblanche, H.J. 1963 1967 4
H.J.J.M. van der Merwe Van der Merwe, H.J.J.M. 1962 1970 8
Gerhard van Huyssteen Van Huyssteen, G.B. 2005 sekretaris: 2011–2012; ondervoorsitter: 2012–2013; voorsitter: 2013–
Jarries van Jaarsveld Van Jaarsveld, G.J. 1986 1991 5
Christo van Rensburg Van Rensburg, M.C.J. 1979 1991 12
Dirk van Schalkwyk Van Schalkwyk, D. 1991 2004 13
Gerhard van Wyk Van Wyk, G. 2010 2012 2
H. Venter Venter, H. 1968 1977 9

Taalkommissies verantwoordelik vir die AWSWysig

Die Spellingkommissie van die 1917-AWS (eerste/tweede uitgawe)Wysig

Die Spellingkommissie van die 1921-AWS (derde uitgawe)Wysig

Die Spellingkommissie van die 1931-AWS (vierde uitgawe)Wysig

By die spelreëls was ook vir die eerste keer 'n bylae oor leestekens. Hierdie is deur A.C. Bouman opgestel. Dit is onduidelik of A.C. Bouman in dié tydperk lid was van die Taalkommissie.

Die Spellingkommissie van die 1937-AWS (vyfde uitgawe)Wysig

Die Spellingkommissie van die 1953-AWS (sesde uitgawe)Wysig

  • S.P.E. Boshoff
  • S.J. du Toit
  • L.W. Hiemstra
  • Willem Kempen
  • T.H. le Roux
  • DF Malherbe
  • Johannes du Plessis Scholtz

Die Taalkommissie van die 1964-AWS (sewende uitgawe)Wysig

Die Taalkommissie van die 1991-AWS (agtste uitgawe)Wysig

In die Voorwoord van die 1991-AWS word ook erkenning gegee aan die volgende oud-Taalkommissielede (in alfabetiese volgorde) wat oor 'n korter of langer tyd sedert 1964 bydraes gelewer het:

In dié voorwoord word A Coetser (adjunksekretaris) en Leon de Stadler ook vir hulle sekretariële hulp bedank. Dit is onduidelik of die twee persone in die tydperk lid was van die Taalkommissie.

Die Taalkommissie van die 2002-AWS (negende uitgawe)Wysig

Hierdie lede (insluitende Johan Combrink (postuum)) ontvang almal in 2003 die C.J. Langenhovenprys vir Taalwetenskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

In die Voorwoord van die 2002-AWS word ook erkenning gegee aan die volgende Taalkommissielede (in alfabetiese volgorde):

Die Taalkommissie van die 2009-AWS (tiende uitgawe)Wysig

 
Taalkommissie: Augustus 2006

Hierdie lede ontvang almal in 2009 die C.L. Engelbrechtprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

In die Voorwoord van die 2009-AWS word ook erkenning gegee aan die volgende Taalkommissielede (in alfabetiese volgorde):

Die Taalkommissie van die 2017-AWS (elfde uitgawe)Wysig

 
Taalkommissie: April 2010

In die Voorwoord van die 2017-AWS word ook erkenning gegee aan die volgende Taalkommissielede (in alfabetiese volgorde):

Die huidige TaalkommissieWysig

Die Taalkommissie bestaan tans (2018 en verder) uit:

Doelwitte van die huidige Taalkommissie sluit onder andere in om die AWS toegankliker vir jonger gebruikers te maak.

Die volgende lede het gedurende hierdie termyn van die Taalkommissie uitgetree:

Eksterne skakelsWysig

VerwysingsWysig