Drie Susterskerke

(Aangestuur vanaf Drie Susterkerke)

Die Drie Suster(s)kerke verwys na die drie oorspronklike gereformeerde Kerke onder die Afrikaners. Vir 'n groot deel van die Afrikaner se geskiedenis, het die meeste Afrikaners tot een van hierdie kerke behoort. Die drie denominasies het dieselfde belydenisskrifte, naamlik: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Die drie kerke is:

Hulle voer gesprek met mekaar deur middel van die Tussenkerklike Raad.

Daar het intussen kerke van die NG Kerk afgestig, en daar word na hierdie kerke verwys as "dogterkerke" van die NG Kerk. Die Kerke is:

Sien ook wysig

Eksterne skakels wysig