Eerste kabinet van D.F. Malan

Kabinette van Suid-Afrika
1ste kabinet van D.F. Malan

D.F. Malan

Eerste Minister (1948–1953)
D.F. Malan
Party:
Nasionale Party
Periode:1948 – 1953
Unie van Suid-Afrika
(Aanvang van apartheid)

Die eerste kabinet van dr. D.F. Malan was vanaf 26 Mei 1948 tot 15 April 1953 in Suid-Afrika aan bewind.

Kabinet

wysig
Pos Minister Termyn Party
Eerste Minister   Sy ed. dr. D.F. Malan 1948 NP
Minister van Arbeid   Sy ed. Ben Schoeman LV 1948 NP
Minister van Binnelandse Sake   Sy ed. dr. T.E. Dönges LV 1948 NP
Minister van Bosbou   Sy ed. F.C. Erasmus LV 1956 NP
Sy ed. S.P. le Roux LV 1948 1949 NP
Minister van Buitelandse Sake   Sy ed. dr. D.F. Malan 1948 NP
Minister van Ekonomiese Sake   Sy ed. E.H. Louw LV 1948 NP
Minister van Finansies   Sy ed. N.C. Havenga LV 1948 AP
NP
Minister van Gesondheid   Sy ed. dr. Karl Bremer LV 1951 1953 NP
  Sy ed. A.J. Stals LV 1948 1951 (oorlede) NP
Minister van Justisie   Sy ed. C.R. Swart LV 1948 NP
Minister van Landbou   Sy ed. S.P. le Roux LV 1948 NP
Minister van Lande en Besproeiing   Sy ed. Hans Strijdom LV 1948 NP
Minister van Mynwese   Sy ed. J.H. Viljoen LV 1950 1953 NP
Sy ed. E.H. Louw LV 1948 1949 NP
Minister van Naturellesake   Sy ed. dr. Hendrik Verwoerd LV 1950 NP
Sy ed. E.G. Jansen LV 1948 1950 HNP
Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap   Sy ed. J.H. Viljoen LV 1950 NP
Sy ed. C.R. Swart LV 1949 1950 NP
Minister van Openbare Werke   Sy ed. Ben Schoeman LV 1948 NP
Minister van Pos- en Telegraafwese   Sy ed. Tom Naudé LV 1950 NP
Sy ed. Frans Erasmus LV 1948 1950 HNP
Minister van Verdediging   Sy ed. F.C. Erasmus LV 1948 NP
Minister van Vervoer   Sy ed. Paul Sauer LV 1948 NP
vorige:
Derde kabinet van Jan Smuts
Eerste kabinet van D.F. Malan
 
26 Mei 1948 tot 15 April 1953
volgende:
Tweede kabinet van D.F. Malan