Die Owl Club, 'n manneklub in Kaapstad, is die oudste klub met 'n kulturele agtergrond in die land.

Lidmaatskap van hierdie vereniging word beperk tot die vooraanstaande mans uit die intellektuele kringe wat belangstel in die skone kunste en natuurwetenskappe. Meesal vergader die sowat 100 lede en hul gaste (in formele drag) op die derde Dinsdagaand van elke maand. Gewoonlik word 'n bekende persoon genooi om saam met die lede vir aandete aan te sit. By die geleentheid word 'n musiekuitvoering of 'n letterkundige bydrae gelewer en 'n praatjie gehou. Sprekers mag egter nie oor partypolitiek of godsdiens praat nie.

Die klub is in 1894 gestig met sir David Gill (1843–1914), 'n bekende sterrekundige van sy tyd, as die eerste voorsitter en C.G. Lowinger as die eerste sekretaris. Vroeëre lede was o.a. William Philip Schreiner, Frederick Charles Kolbe, D.C. Boonzaier en die goewerneurs-generaal graaf Athlone en graaf Clarendon. Lidmaatskap kan slegs verkry word op uitnodiging.

Onder die gesaghebbende skrywers, kunstenaars, ontdekkers en politici wat as sprekers opgetree het, was Mark Twain (in 1896), Rudyard Kipling, sir Arthur Conan Doyle, pres. F.W. Reitz, kapt. Robert Falcon Scott, Joseph Chamberlain en J.C. Smuts.

Deur die jare het die klub verskeie vergaderplekke gehad. Jare lank was die byeenkomste by die Royal Hotel, daarna vir 'n geruime tyd by die Cape Town Club en sedert 1998 by Kelvin Grove in Nuweland.

Bibliografie wysig