Prokariote as 'n domein verwys na alle organismes wat nie 'n selkern of nukleus bevat nie. In sulke organismes is daar geen intrasellulêre organelle teenwoordig nie en dus vind alle biochemiese reaksies op die selwand plaas.

Skematiese voorstelling van 'n prokariotiese sel.