In die mediese vakterminologie verwys signatuurleer na die leer van Paracelsus waarvolgens bepaalde eienskappe van 'n plant of plantdeel, bv. vorm of kleur, sou aandui teen watter siekte dit werksaam is.

Oliekliere in die blare van Sint-Janskruid lyk soos velporieë, wat dit dan vir velkwale geskik sou maak.