Sterreswerm

groep sterre

’n Sterreswerm (of sterretros) is ’n groep sterre. Twee soorte word onderskei: bolvormige en oop swerms. Eersgenoemde is ’n digte groep wat uit honderdduisende of baie ou sterre bestaan wat swaartekraggebonde is, terwyl laasgenoemde yler is en gewoonlik hoogstens ’n paar honderd jonger sterre bevat.

Messier 92, ’n sterreswerm in die Hercules-konstellasie.

Oop swerms versprei mettertyd weens die swaartekrag-invloed van reusagtige molekulêre newels terwyl hulle deur die hemelruim beweeg, maar al die sterre in die groep sal min of meer in dieselfde rigting bly beweeg al is hulle nie meer swaartekraggebonde nie.

Sterreswerms wat met die blote oog gesien kan word, sluit in die Plejades en Hiades.