Vivian Braaf is 'n Suid-Afrikaanse akteur, regisseur en toneelskrywer. Hy is die broer van Peter Braaf.[1]

Lewe en werkWysig

In die vroeë tagtigerjare studeer hy aan die Kaap Skiereiland Technikon. Hy is eers as akteur verbonde aan Cape Flats Players en begin dan om sy eie dramas, soos “Die bulldozers het gekom”, te skryf vir opvoering. In 1985 stig hy die Pensinsula Group for Performing Arts, vir wie hy dramas skryf en opvoerings regisseur. Later besluit hy om die kennis wat hy by die Cape Flats Players opgedoen het, aan te wend vir meer Christelike opvoerings. By die Anglikaanse Kerk in Blackheath naby Kaapstad stig hy dan die Pure Image-groep,[2] wat hom daarvoor beywer om 'n geestelike boodskap[3] uit te dra aan die gemeenskap en terselfdertyd aktueel te wees en voer so onder andere “Elke duiwel kry sy dag” en “Practice wat djy preach” op. In 1996 is hy ook verantwoordelik vir die reëling van die Blackheath Kunstefees[4] in die Blackheath Gemeenskapsaal, waar verskillende amateur dramagroepe van die omgewing dramas van plaaslike skrywers soos Melvin Whitebooi opvoer. So poog hy om 'n liefde vir drama by die jongmense te kweek.

SkryfwerkWysig

Die bulldozers het gekom” het die tema van gedwonge uitsettings onder die apartheidsera Groepsgebiedewet. “Elke duiwel kry sy dag” handel oor mense wat vigs op verskillende maniere opgedoen het. Een kry die virus deurdat sy ma dit vóór sy geboorte opgedoen het, en die ander weens sy losbandige lewe. Die stuk beeld uit hoe die duiwel mense kan manipuleer en ook hoe die Here ingryp. Benewens op die Kaapse Vlakte word hierdie drama ook op Atlantis, Mamre en Vredenburg opgevoer. “Practice wat djy preach”, is propvol humor en handel oor die daaglikse wel en weë van die hedendaagse tiener. Hy skryf ook “Gaan vlug met jou smarte”.

Ander verwysingsWysig

  • Van Coller, H.P. (red.) “Perspektief en Profiel Deel 3” Van Schaik-Uitgewers Pretoria Eerste uitgawe 2006

VerwysingsWysig