Eienskappe

Algemeen

Naam Ammonium  
 
Termochemiese radius 1,36(19) Å [1] 
74,4 [S.cm2/mol][2] 
pKa 9,24
Lys van anione

Ammonium is 'n komplekse katioon met formule NH+4.

Dit word gevorm wanneer ammoniak ('n basis) deur 'n suur geprotoneer word.

Die ammonium-katioon is 'n taamlik swak suur.

Hierdie katioon kom in talle soute voor, wat algemeen goed in water oplosbaar is. Die chemie van ammoniumverbindings kan goed met die alkalimetale s'n vergelyk word.

Van die ammoniumsoute is:

Afgeleide ione wysig

Die vier waterstofatome van die ammoniumioon kan vervang word deur byvoorbeeld metielgroepe

 

Hierdie is die tetrametielammonium-katioon, waarin vier waterstofatome vervang, is, maar monometiel-, diëtiel- en trimetielammonium-katione kan ook vervaardig word.

Verwysings wysig

  1. Thermochemical Radii of Complex Ions Helen K. Roobottom, H. Donald B. Jenkins, Jack Passmore, Leslie Glasser Journal of Chemical Education 76(11) 1999, bls. 1570
  2. aqion.