Die bekende skets van die menslike liggaam deur Leonardo da Vinci.

Antropologie (ou Grieks: ἄνθρωπος ánthrōpos ‚Mens‘ en λόγος lógos ‚leer‘), of mensekunde, is die studie van die mensdom (sien genus Homo). Dit is holisties in twee opsigte: dit het te doen met mense van alle tye en met alle dimensies van menswees. Die konsep van kultuur staan sentraal in antropologie.

Kyk ookWysig