’n Bruindwerg is kleiner as ’n ster, maar groter as ’n gasplaneet. Hulle word op dieselfde manier as sterre gevorm, dit wil sê deur die sametrekking van ’n wolk waterstofgas. By ’n bruindwerg is die massa van die sametrekkende gas egter onvoldoende om fusie van protone mee te bring.

Die sterre is nie werklik bruin van kleur nie, maar lyk rooi vir die waarnemer. Die term "rooidwerge" word egter vir ander, groter sterre gebruik wat net bo bruindwerge op die Hertzsprung-Russell-diagram voorkom.