Kolonel sir David Harris (1852 - 1942) was 'n soldaat, diamantmagnaat en wetgewer. Hy is in Londen, Engeland gebore en emigreer na Suid-Afrika in 1871. Hy stap 950km van Durban na Kimberley waar hy as 'n delwer begin werk. Binne 2 jaar word hy welvarend en wen die vriendskap van Cecil John Rhodes.

Hy sluit aan by die Du Toit's Pan Horse Regiment in 1876 en veg in die Gaika-Galeka-oorlog in die Oos-Kaap. Hy veg ook in ander veldtogte en onderskei homself in die Langebergveldtog.

In 1897 word hy lid van die Kaapse parlement met die dood van famlilielid, Barney Barnato. Hy behou sy setel 32 jaar lank. In 1897 word hy ook 'n direkteur van die De Beer's Consilidated Mines, 'n amp wat hy hy tot in 1931 beklee. Hy was in bevel van die Tuiswag tydens die beleg van Kimberley.