Fort Beresford is een van die reeks forte wat deur die Britse owerheid tydens die Kaapse grensoorloë van 1779 tot 1877 in die Oos-Kaap gebou is.

Hierdie fort aan die boloop van die Buffelsrivier was 16 km noord van Fort Hill (King William's Town) geleë. Die doel met die fort was om die Britse gesag in die Provinsie van Koningin Adelaide (1835) te handhaaf. Charles Lennox Stretch, bekende landmeter, ingenieur, soldaat en politikus in die Kaapkolonie, het toesig oor die bouery gehou.

Sien ook wysig