Glukose is 'n heksose, 'n eenvoudige suiker. Die formule vir glukose is C6H12O6. Glukose word gesintetiseer via 'n biochemiese roete genaamd fotosintese. Gedurende fotosintese bind koolstofdioksied en water saam m.b.v. energie wat vanaf sonlig verkry word. Fotosintese vind in die chloroplaste van groen plante plaas.

Vier voorstellings van glukose

Bronne Wysig

  • Malmberg se Biologiehandboek: Biologie voor jou. Havo/Vwo, Nederland.