Hottentots-Holland

Hottentots-Holland is die naam van 'n streek in die suidweste van die Wes-Kaap. Die naam van die gebied is een van die oudste Europese name in Suid-Afrika. Teenswoordig staan die kern van die kontrei bekend as Helderberg.

Die Hottentots-Hollandberge met Sir Lowry's-pas.

Ligging

wysig

Hottentots-Holland lê oos en suid van die Eersterivier, noord van Valsbaai en wes van die Palmietrivier. Die volgende dorpe is in die gebied geleë: Macassar, Strand, Lwandle, Raithby, Somerset-Wes, Gordonsbaai, Sir Lowryspas en Grabouw sowel as die strandoorde Bettysbaai, Pringlebaai, Rooi-Els en Kleinmond. Ook is daar bekende plase soos Meerlust en Vergelegen. In die bergopvanggebied bekend as die Hottentots-Hollandberge is die Steenbrasdam, Bo-Steenbrasdam, Kogelbergdam, Nuwebergdam, Rockviewdam, Arieskraaldam en die Rooilanddam.

Die streeksnaam Hottentots-Holand is reeds sedert 6 Junie 1657 in gebruik toe drie vryburgers op die vrugbare gebied by die Eersterivier en die Lourensrivier afgekom het. Hier het die vryburgers 'n 500 Khoikhoi ontmoet wat die gebied as hul vaderland bestempel het. Die enigste vaderland wat die vryburgers geken het, was Holland. Dus was dit die “Hottentotte se Holland”.

Geskiedenis

wysig

In 1670 gee kommissaris Van den Brouck aan die Kaapse kommandeur Jacob Borghorst toestemming om die streek vir boerdrydoeleindes te benut. Op 3 Mei 1672 koop die VOC die gebied by die Khoikhoi-kaptein Dhouw en vestig 'n VOC-pos daar. In Januarie 1678 gee kommandeur Bax (Johan Bax van Herenthals) toestemming aan vryburgers Joachim Marquaart en Hendrik Elberts om hul vee hier te laat wei.

Lees ook

wysig

Bibliografie

wysig
  • de Wet, Con en Leon Hattingh en Jan Visagie (reds.): Die VOC aan die Kaap, 1652-1795. Pretoria: Protea Boekhuis, 2016. ISBN 978-1-4853-0019-9
  • Green, Lawrence G.: Beyond the city lights. Kaapstad: Howard Timmins, 1957.
  • Raper, P.E.: Streekname in Suid-Afrika en Suidwes. Kaapstad: Tafelberg, 1972. (Naamkundereeks, nr. 1)
  • Standard Encyclopaedia of Southern Africa, deel 5. Kaapstad: Nasou, 1972. ISBN 0-625-00321-7