Relatiewe aanwesigheid

(Aangestuur vanaf Natuurlike verspreiding)

Die relatiewe aanwesigheid (RA)[1] verwys na die hoeveelheid waarin die isotope van 'n chemiese element natuurlik in die Aardkors aangetref word. Die geweegde gemiddelde massa van hierdie isotope verteenwoordig die atoommassa vir die element in die element in die periodieke tabel. Die verspreiding van 'n element wissel van planeet tot planeet.

Die persentasie verspreiding verwys na die relatiewe verhoudings, uitgedruk in persentasies, waarin die isotope van 'n element in die natuurlike bronne aangetref word.

Inhoud

Redes vir aanwesigheidWysig

Stabiele isotopeWysig

In die meeste gevalle is die isotoop aanwesig omdat dit stabiel is en in astrofisiese prosesse voor die vorming van die aarde vervaardig is.

Langlewende isotopeWysig

Daar is egter ook isotope wat nie stabiel is nie, maar 'n halfleeftyd besit wat groter is as die ouderdom van ons planeet. Hulle aanwesigheid was groter in die verlede, maar hulle het nog nie uitgesterf nie.

Isotope wat natuurlik vervaardig wordWysig

Isotope wat se halfleeftyd baie korter is as die ouderdom van die aarde het gewoonlik al uitgesterf en hulle aanwesigheid is gewoonlik verwaarloosbaar. Indien daar nogtans prosesse is waarin hulle vervaardig word, byvoorbeeld deur verval van 'n lanklewende isotoop of deur kernreaksies met kosmiese straling in die atmosfeer kan hulle tog natuurlik op aarde aangetref word. Hulle relatiewe aanwesigheid kan nogtans van plek tot plek verskil. Daar is byvoorbeeld meer 14C in die atmosfeer as in die oseane.

Relatiewe aanwesigheid en bindingsenergieWysig

In onderstaande tabel staan die bindingsenergie per nukleon (BE) en die relatiewe aanwesigheid (RA) van 'n aantal ligte elemente met 'n ewe atoomgetal. Die tabel toon dat die isotoop op die lyn Z = N dikwels wel die hoogste RA, maar nie die hoogste BE en die termodinamiese gunstigste neutronoorskot (NO) het nie:

Iso Z N NO BE (MeV) RA (%)
16O 8 8 0 7,976 206 99,75
18O 10 2 7,767 025 0,21
20Ne 10 10 0 8,032 24 90,45
22Ne 12 2 8,080 465 9,25
24Mg 12 12 0 8,260 709 79,0
26Mg 14 2 8,333 872 11,0
32S 16 16 0 8,493 134 94,9
34S 18 2 8,583 501 4,3
36S 20 4 8,575 387 0,02
36Ar 18 18 0 8,519 909 0,33
38Ar 20 2 8,614 273 0,06
40Ar 22 4 8,595 259 99,60
40Ca 20 20 0 8,551 301 96,94
42Ca 22 2 8,616 559 0,65
44Ca 24 4 8,658 17 2,09
46Ca 26 6 8,668 885 0,004
48Ca 28 8 8,666 467 0,19

In die tabel word die isotope met die hoogste RA met geel en die isotope met die hoogste BE met blou aangedui. Die NO van die isotoop met die hoogste BE is by elke element in die tabel met rooi aksent.

Namate die kernlading hoër word, kom die stabiele isotope steeds verder bo die lyn Z = N te lê. Daaruit blyk dat kerne met 'n hoë kernlading stabiel is by 'n groter neutronoorskot. Vir swaarder elemente met 'n ewe atoomgetal neem die aantal stabiele isotope toe. Helium en koolstof het 2 stabiele isotope, suurstof, neon, magnesium, silikon, argon, chroom en yster het 3, swawel en kalsium het 4 en titaan en nikkel het 5.

NotaWysig

  1. Ook relatiewe teenwoordigheid of natuurlike verspreiding genoem