Petrus Hennenman

Petrus Ferdinand Hennenman (Amsterdam, Nederland, 15 Julie 1844 – distrik Kroonstad, Suid-Afrika, 11 Januarie 1932) was ’n welgestelde boer na wie die dorp Hennenman genoem is.

Op vyftienjarige leeftyd het hy na Suid-Afrika gekom met net sy bagasie en 'n klompie juweliersware. Hy het vier maande in Kaapstad vertoef en daarna na die Paarl vertrek om by ene Minnaar 'n betrekking as winkelklerk te aanvaar. In 1860 het hy besluit om na die Vrystaat te verhuis. Hier het hy 'n tyd lank op die plaas van Jan Louw in die distrik Fauresmith gewoon en dadelik begin om vee aan te skaf. Terselfdertyd het hy as skoolmeester opgetree en as vergoeding vir sy dienste het hy 'n salaris van £5 per maand en kostelose weiding vir sy vee gekry.

Toe die grenskwessie tussen die Vrystaat en Basoetoland in 1864 besleg moes word, is hy saam met die kommando van pres. Jan Brand. Kort daarna het hy in die oorlog teen die Basoeto's onder genl. Fick op kommando gegaan, en in die gevegte het hy hom so onderskei vir sy dapperheid dat hy 'n Basoetoponie by genl. Fick present gekry het by wyse van waardering. Hy was aanwesig toe Louw Wepener op Thaba Bosigo gesneuwel het.

In 1871 het hy in die huwelik getree met Alberta Elizabeth Johanna Steyn, 'n niggie van pres. M.T. Steyn. Die egpaar het hulle in die distrik Ladybrand in die Verowerde Gebied gevestig, vanwaar hulle in 1875 na Zwartpan in die distrik Kroonstad getrek het om vir goed daar te bly. Uit die huwelik is twee seuns, Piet en Manie, en 'n dogter, Albertha, gebore. Op 11 Desember 1899 het Piet en Manie in die Slag van Magersfontein gesneuwel.[1]

Hennenman was 'n ryk boer en het veel vir liefdadigheid gedoen; hy het ook £500 aan die Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein geskenk. Een van die sale van die skool is na hom genoem. Op 22 April 1921 het hy die hoeksteen van 'n nuwe gebou van die Hoër Meisieskool Oranje gelê. Die hoë agting wat Hennenman in sy omgewing geniet het, blyk uit die versoekskrif aan die destydse minister van spoorweë, waarin versoek is om die naam Ventersburgweg te verander tot Hennenman. Die minister het toegestem en hierdeur is Hennenman se naam verewig.

Petrus se seun Manie is oorleef deur sy vrou Beatrice en hul seun Manie jnr, wat egter op ouderdom 17 te sterwe kom. Petrus se dogter Albertha het met Edwin Hills van Kroonstad getrou, en die egpaar het Zwartpan uiteindelik by haar pa oorgeneem.[1] Hul nageslag, Pieter (56) en Eddie Hills (26), het in November 2020 in 'n plaasaanval op Zwartpan omgekom.[2]

  • (af) Nienaber, P.J. 1947. Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel I. Johannesburg: L. & S. Boek- en Kunssentrum.

Verwysing

wysig
  1. 1,0 1,1 Plaasmoorde Bewys Bittereinders Moes NOOIT Oorgegee Het!, SAUK Nuus.net, 27 November 2020
  2. Danie van der Westhuizen, Witkruis Monument Opgradering 2021, YouTube, 9 September 2021, kyk 22:30