Staatsrede (Suid-Afrika)

Die staatsrede is 'n jaarlikse geleentheid in Suid-Afrika waar die president 'n toespraak lewer oor die toestand van die land. Dit word voor 'n gesamentlike sitting van albei huise van die parlement, naamlik die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies, gelewer.

Dit vind plaas in die kamer van die Nasionale Vergadering en addisionele banke word gewoonlik gebring om die gaste te akkommodeer.

Die toespraak word gekenmerk as die jaarlikse opening van die parlement en gerespekteerde gaste van die regering en politieke figure woon die sitting by. Tydens die staatsrede word die nuwe beplanning van die Suid-Afrikaanse regering vir die opkomende jaar vir die eerste keer bekend gemaak.[1]

Ná afloop van die geleentheid debatteer politieke partye die staatsrede en dan aan die einde van die debat lewer die president sy repliek.

Titels in Suid-Afrika se amptelike taleWysig

 • Afrikaans: Staatsrede van die President van Suid-Afrika
 • Engels: State of the Nation Address of the President of South Africa
 • Ndebele: Ikulumo yesiTjhaba kaMongameli weSewula Afrika
 • Noord-Sotho: Polelo ya Setšhaba ka Mopresidente wa Afrika Borwa
 • Siswati: Inkulumo leyetfulelwa sive ngumengameli weleNingizimu Afrika
 • Suid-Sotho: Puo ya Mopresident wa Afrika Borwa
 • Tsonga: Mbulavulo wo Pfula Palamende lowu endliweke hi Phuresidente wa Afrika Dzonga
 • Tswana: Puo ya Maemo a Setšhaba ka Moporesitente wa Aforika Borwa
 • Venda: Mulaedza wa Lushaka wa Muphuresidennde wa Afrika Tshipembe
 • Xhosa: INtetho yeLizwe kaMongameli waseMzantsi Afrika
 • Zoeloe: Inkulumo Kamongameli Wase Ningizimu Afrika Yesimo Sezwe

VerwysingsWysig

 1. Wat maak ons van die staatsrede?, Maroela Media. Besoek op 24 April 2020

Eksterne skakelsWysig