Wikipedia:Voorbladartikel week 14 2012

Martha Mabel Jansen, omstreeks 1953 afgeneem toe sy Haar Eksellensie, mev. E.G. Jansen, eggenote van die goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika was.

Martha Mabel Jansen (gebore Pellissier, Bethulie, 1 November 1889 - Pretoria, 8 Januarie 1979) was ’n Suid-Afrikaanse opvoedkundige, skrywer, joernalis, kultuurleier, politikus en baanbreker in die bevordering van Afrikaans, asook die eggenote van die eerste Afrikaanssprekende en die voorlaaste goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika, dr. E.G. Jansen.

Mabel was ’n dogter van mnr. S. Pellissier en kleindogter van eerw. Jean Pellissier, ’n Franse sendeling wat in 1831 in Suid-Afrika aangekom het en die Londense Sendinggenootskap se sendingstasie op die teenswoordige Bethulie in die Suid-Vrystaat namens die Franse Sendinggenootskap kom oorneem het omdat eerw. Clark die werk in Julie 1833 as hopeloos laat vaar het. Haar moeder was ’n dogter van ds. Piet Roux, die eerste leraar (in 1853 bevestig) en grondlegger van die NG gemeente Smithfield. Roux was die eerste konsulent van Bethulie se gemeente toe dit in 1862 gestig is. Jansen se neef was die stigter van die Volkspelebeweging, dr. Samuel Henri Pellissier en haar broer, George Murray Pellissier (1881 - 1954), agtereenvolgens die predikant van NG gemeente Pietermaritzburg, Dundee, Carolina en later professor in die teologie aan die Universiteit van Pretoria se fakulteit teologie (afdeling B).

...lees verder