Witsenberg

bergreeks in Suid-Afrika

Die Witsenberg (soms verkeerdelik Witzenberg) lê by Tulbagh in die Boland.

Witsenberg is in Wes-Kaap
Witsenberg
Witsenberg
Ligging van die Witsenberg in die Wes-Kaap.

Ligging wysig

Hierdie bergreeks strek van die Groot-Winterhoekberge suidwaarts tot by Mostertshoek, Michellspas en die noordpunt van die Waaihoekberge. Dit vorm die skeiding tussen Het Land van Waveren en die Warm Bokkeveld.

Naam wysig

Goew. Willem Adriaan van der Stel het in 1699 die berge vernoem na sy vriend Nicolaes Witsen (8 Mei 1641 - 10 Augustus 1717). Witsen was ‘n wêreldbekende persoon in Nederland se Goue Eeu, onder andere jare lank die burgemeester van Amsterdam, direkteur van die V.O.C., maritieme kenner en skrywer van die eerste Nederlandse skeepvaarthandleiding Scheeps-Bouw en Bestier. Sy handtekening staan onder baie briewe met instruksies gerig aan die goewerneur van die Kaapkolonie. Op die wyse het hy ‘n rol gespeel in die geskiedenis van die jong kolonie.

Reis wysig

Op die landreis van 1803 deur goew. Jacob Abraham de Mist vergesel van o.a. sy dogter Augusta en dr. Hinrich Lichtenstein het die geselskap oor die Witsenberge in die Land van Waveren afgedaal.

Wyn wysig

Witsenberg is ook die naam van ‘n bekende ligte tafelwyn gemaak van druiwe verbou op die voetheuwels.