G.D. Scholtz

Suid-Afrikaanse historikus

Gert Daniël Scholtz (gebore in 1905 - , ook bekend as G.D. Scholtz) was 'n gerekende Afrikaner geskiedkundige, wat die Tweede Vryheidsoorlog beskou het as 'n stryd om die vryheid en onafhanklikheid van die Boere. Sy boek Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 was in Engels vertaal as The Anglo-Boer War 1899-1902 deur die geskiedkundige Bridget Theron, wat 'n lektor by die Universiteit van Suid-Afrika is. Die boek is 'n toeganklike werk wat eggo's van die Amerikaanse oorloë van onafhanklikheid verskaf.[1]

G.D. Scholtz, wat drie jaar na die einde van die Anglo-Boereoorlog gebore is, het die belange van die Afrikanervolk deur sy geskiedskrywing probeer bevorder. Enersyds het hy die Britse imperialisme beveg met die oog op volkseenheid en 'n Afrikanerbewind, en andersyds die be-stemregtiging van nie-blankes binne 'n eenheidstaat deur partisie van die land te probeer verhinder, wat synsinsiens tot die ondergang van die blankes kon lei. Na aanleiding van die Anglo-Boereoorlog, wat hy in internasionale verband geplaas het, het hy gewaarsku dat die ver-internasionalisering van die rassevraagstuk na isolasie en sanksies kon lei waardeur gelykstelling afgedwing kon word. As 'n kind van sy tyd het hy die ondergang van die Afrikanerdom onder 'n swart meerderheidsbewind voorspel.[2]

WerkeWysig

 • Die konstitusie en die staatsinstellings van die Oranje-Vrystaat, 1854-1902 (1937) (Amsterdam : Swets & Zertlinger)
 • Europa en die Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 (1939) (Voortrekkerpers Beperk)
 • In Doodsgevaar - Die Ervarings Van Kapt. J.J. Naudé Tydens Die Tweede Vryheidsoorlog 1899 - 1902
 • President Johannes Hendrikus Brand 1823-1888
 • Generaal Christiaan Frederik Beyers 1869 - 1914 (1 Januarie 1941) (Voortrekkerpers Beperk)
 • Die Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 (1947)
 • Die Rebellie 1914-1915 (Protea Boekhuis, oorspronklike uitgewer - Voortrekkerpers Bpk)
 • Dr. Nicolaas Johannes Van Der Merwe 1888 - 1940 (Voortrekkerpers Bpk.)
 • Suid-Afrika en die wêreldpolitiek, 1652-1952 (1954) (Voortrekkerpers Bpk.)
 • Het die Afrikaanse volk 'n toekoms? (1955) (Voortrekkerpers Bpk.)
 • Die Geskiedenis van die nederduitse hervormde of gereformeerde kerk van Suid-Afrika, 1842-1885 (1956)
 • Die Gevaar Uit Die Ooste (1957)
 • Die bedreiging van liberalisme en 'n swart Suid-Afrika? (Kaapstad : Nasionale Boekhandel) (1964)
 • Die republiek van Suid-Afrika; agtergrond, ontstaan en toekoms (skrywer Haarsveld, F.A. Van; G.D. Scholtz red.) (1 Januarie 1966) (Voortrekkerpers Bpk.)
 • Die naturellebeleid van die Nasionale Party onder Hertzog, Malan, Strijdom en Verwoerd (1968?) (Engels: The native policy of the National Party under Hertzog, Malan, Strijdom and Verwoerd) (Johannesburg : Inlichtingsdiens Nasionale Party van S.A.)
 • Die proses van gelykmaking (1968) (Voortrekkerpers Bpk)
 • Die Ontwikkeling van die Politieke Denke van die Afrikaner (8 Volumes) (Voortrekkerpers Bpk)
 • Afrikaner Waarheen? (1977) (Perskor-uitgewery, Johannesburg)
 • Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 (vertaal in Engels as The Anglo-Boer War 1899-1902 (2000) (Protea Boekhuis)[3]

VerwysingsWysig

 1. https://www.abebooks.com/book-search/author/scholtz-g-d/ Opgespoor en besoek op 19/10/2019
 2. https://journals.co.za/content/hist/38/2/EJC37801, Historia - G.D. Scholtz se oordeel oor die toekoms van die Afrikaner teen die agtergrond van wêreldgebeure. Opgespoor en besoek op 19/10/2019
 3. Oorspronklik in Afrikaans geskryf as Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 (1960) en in Engels vertaal deur die historikus Bridget Theron (U. van Suid-Afrika). Hierdie bundel gee 'n oorsig oor die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902, met die fokus op die belangrikste gebeure en inligting. Wyle G.D. Scholtz, 'n Afrikaner-historikus en redakteur van die Afrikaanse dagblad Die Transvaler van 1958-1968, het die Boere se stryd beskou as 'n geveg om hul politieke onafhanklikheid, waardes, houdings en lewenswyse te behou, en vir Brittanje as gierig. Hy beskryf die twee strydende partye, hul verskille en die verskillende gebeure, van die gebeure wat die oorlog voorafgegaan het en ander fases van die oorlog, tot die vredesooreenkoms, asook die impak daarvan op Suid-Afrika, die militêre sfeer en internasionale politiek. https://www.amazon.com/Anglo-Boer-War-1899-1902-GD-Scholtz/dp/1919825126 Opgespoor en besoek op 19/10/2019