Suidelike Nederlande

Geskiedenis van die Nederlande
Blason fr Bourgogne.svg
Bourgondiese Nederlande
Prinsbisdom
Luik


Prinsdom
Stavelot-
Malmedy


Hertogdom
Bouillon

e.a.
Flag of the Low Countries.svg
Sewentien Provinsies
Flag of the Low Countries.svg
Spaanse Nederlande
1581
Prinsenvlag.svg
1795
Verenigde Provinsies
Suidelike Nederlande
Oostenrykse Nederlande
(Nederlandse State)
Flag of the Netherlands.svg
Bataafse Republiek
1795 Flag of France.svg 1804
Eerste Franse Republiek
Koninkryk Holland
1804 Flag of France.svg 1815
Eerste Franse Keiserryk
1815 Flag of the Netherlands.svg 1830
Verenigde Koninkryk van die Nederlande
Groot- Hertogdom Luxemburg
Flag of the Netherlands.svg
Nederland
Flag of Belgium.svg
België
Flag of Luxembourg.svg
Luxemburg

Die Suidelike Nederlande is die naam van die vorstedomme wat na die Tagtigjarige Oorlog onder Spaanse gesag gebly het.

Die Oostenrykse Nederlande in 1786

Oor die algemeen word die onderstaande gebiede bedoel. Die meeste hiervan behoort nou tot België, maar enkele maak tans deel uit van Frankryk, Nederland of Luxemburg. Kleine stukkies lê ook in Duitsland.

Die Boergondiese hertoë, en later die keisers, was onderskeidelik hertog, Graaf of heer in elk van die gebiede. Daar was 'n begin van gesamentlike bestuur; daarby behoort die Grote Raad van Mechelen as hoogste regsraad. Na die Spaanse Opvolgingsoorlog in 1713 kom die Suidelike Nederlande onder die gesag van 'n Oostenrykse tak van die Habsburgers en word hulle min of meer afhanklikhede van Oostenryk. Onder Louis XIV word enkele van die vorstedomme (Rijsel, Artesië en dele van Vlaandere en Henegouwen) deur Frankryk ingepalm en geanneekseer.

In 1790 roep meeste van die oorblywende provinsies (hierbo aangedui met VS) onafhanklikheid uit as die republiek van die Verenigde Nederlandse State. Teen die einde van die jaar is Oostenrykse gesag weer herstel, maar nie vir lank nie.

In die Franse tyd (1792-1815) word die Prinsbisdom Luik, die Prinsdom Stavelot-Malmedy, die Hertogdom Bouillon, en nog 'n paar klein selfstandige gebiede, wat nooit tot die Oostenrykse Nederlande behoort het nie, met die Suidelike Nederlande verenig.

Die eerste Belgiese vlag in 1830

Na die Kongres van Wenen in 1815 word die gebiede 'n onderdeel van die Verenigde Koninkryk van die Nederlande. In 1830 roep hulle onafhanklikheid onder die naam België uit. Dit word in 1839 deur Nederland in 'n verdrag erken. Daarby kry België ook die Franstalige deel van Luxemburg. In praktyk moes België eers die Duitstalige deel teruggee aan Willem I, saam met die huidige Limburg (Nederland).