Derde kabinet van John Vorster

Kabinet van Suid-Afrika
Kabinette van B.J. Vorster

B.J. Vorster

Premier (1966–1978)
John Vorster
Party:
Nasionale Party
Periode:1966 – 1978
Republiek van Suid-AfrikaApartheid

Die Kabinet van B.J. Vorster was vanaf 29 April 1974 tot 10 Oktober 1978 in Suid-Afrika aan bewind.

Samestelling van derde kabinet

wysig
Ministerspos Naam Begin van termyn Einde van termyn
Eerste minister B.J. Vorster 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Arbeid Marais Viljoen
Fanie Botha
29 April 1974
22 Januarie 1976
22 Januarie 1976
10 Oktober 1978
Bantoe-administrasie en -ontwikkeling en Bantoe Onderwys
Januarie 1978: Bantoe Onderwys en Opleiding
M. C. Botha
Willem Cruywagen
29 April 1974
Januarie 1978
Desember 1977
10 Oktober 1978
Minister van Binnelandse Sake Connie Mulder
Alwyn Schlebusch
29 April 1974
Augustus 1978
Augustus 1978
10 Oktober 1978
Minister van Buitelandse Sake Hilgard Muller
Pik Botha
29 April 1974
Mei 1977
Mei 1977
10 Oktober 1978
Minister van Ekonomie Owen Horwood
Chris Heunis
29 April 1974
Februarie 1975
Februarie 1975
10 Oktober 1978
Minister van Finansies Nicolaas Diederichs
Owen Horwood
29 April 1974
Februarie 1975
Februarie 1975
10 Oktober 1978
Minister van Gemeenskapsontwikkeling Abraham du Plessis
Marais Steyn
29 April 1974
Februarie 1975
Februarie 1975
10 Oktober 1978
Minister van Gesondheid Schalk van der Merwe 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Immigrasie Piet Koornhof
Alwyn Schlebusch
29 April 1974
22 Januarie 1976
22 Januarie 1976
10 Oktober 1978
Minister van Inligting Connie Mulder 29 April 1974 August 1978
Minister van Justisie, Polisie en Gevangeniswese Jimmy Kruger 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Kleurlingsake,
Sake van Rehoboth Tuisland en Verhoudings met die Nama
1976: Minister van Kleurlingsake
Schalk van der Merwe
Hennie Smit
29 April 1974
1976
1976
10 Oktober 1978
Minister van Landbou Hendrik Schoeman 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Mynbou Piet Koornhof
Fanie Botha
29 April 1974
22 Januarie 1976
22 Januarie 1976
10 Oktober 1978
Minister van Nasionale Onderwys Johannes Petrus van der Spuy
Piet Koornhof
Willem Cruywagen
29 April 1974
22 Januarie 1976
Januarie 1978
22 Januarie 1976
Januarie 1978
10 Oktober 1978
Minister van Omgewing, Beplanning en Statistiek Jannie Loots
Schalk van der Merwe
29 April 1974
23 Januarie 1976
23 Januarie 1976
10 Oktober 1978
Minister van Openbare Werke Abraham du Plessis
Alwyn Schlebusch
29 April 1974
1976
1975
10 Oktober 1978
Minister van Plurale Ontwikkeling Connie Mulder Januarie 1978 10 Oktober 1978
Minister van Pos- en Telegraafwese en Telekommunikasie Marais Viljoen
Johannes Petrus van der Spuy
F. W. de Klerk
29 April 1974
22 Januarie 1976
Januarie 1978
22 Januarie 1976
Januarie 1978
10 Oktober 1978
Minister van Sport en Ontspanning Piet Koornhof 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Toerisme en Sake van die Indiese bevolking Chris Heunis
Marais Steyn
29 April 1974
Februarie 1975
Februarie 1975
10 Oktober 1978
Minister van Verdediging P. W. Botha 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Vervoer Lourens Muller 29 April 1974 10 Oktober 1978
Minister van Volkswelsyn en Pensioene
Januarie 1978: Sosiale Sekerheid en Pensioene
Johannes Petrus van der Spuy
Frederik Willem de Klerk
29 April 1974
Januarie 1978
Januarie 1978
10 Oktober 1978
Minister van Waterwese en Bosbou Fanie Botha
Braam Raubenheimer
29 April 1974
1976
1976
10 Oktober 1978

Sien ook

wysig
vorige:

Tweede kabinet van John Vorster

Derde kabinet van John Vorster
 
September 1978 – Augustus 1989
volgende:

Eerste kabinet van P.W. Botha

Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Duitse Wikipedia vertaal.