Lys van deelnemers aan die Slag van Bloedrivier

Wikimedia lysartikel

Hier volg 'n onvolledige lys[nota 1] van die manskappe in die Wenkommando, die Voortrekker-kommando wat op 28 November 1838 uit Sooilaer na Dingaanstat opgeruk het, die Gelofte afgelê het, en aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem het. Die Wenkommando het na Dingaanstat opgeruk weens die moorde op Piet Retief en sy geselskap, die Bloukransmoorde en die aanval op Veglaer. Die lys van manskappe is enkele dae na die Slag van Bloedrivier naby Dingaanstat opgestel. Nie by name bekend nie, is die verdere 59 kleurlinge, asook die sowat 200 Zoeloes wat A. Biggar, E. Parker en R. Joyce vergesel het. Ses van die blankes en vyf van die Zoeloes het 11 dae later in die Slag van die Opatikloof gesneuwel.[1] Genealogiese besonderhede is deur verskillende persone en instellings nagevors.

'n Laer van bronsbedekte seremoniële ysterwaens wat min of meer die uitleg van die waens tydens die veldslag uitbeeld (onthul te Bloedrivier in 1971).

Hoofkommandant wysig

 
Hoofkommandant Andries Pretorius direk na die slag afgebeeld, sy arm steeds verbind weens 'n assegaaiwond
 
Kommandant Hans Dons de Lange

Assistent-HoofKmd wysig

Kommandante wysig

 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1)
 • de Lange, Johan Hendrik (Hans Dons) (b10c2)
 • Potgieter, Jacobus (Lang Koos) Christoffel
 • Erasmus, Stephanus
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4)
 • Meyer, Lucas Johannes[nota 3]

Laerkommandante wysig

 • Pretorius, Albertus (ook kanonnier)
 • Erasmus, Jacob Lourens Carolus
 • Moolman, Piet (Rooi Piet)
 • Fronemann, Christoffel Cornelis (b7)

Veldkornette wysig

 • Steyn, Johannes C
 • Viljoen, Gert
 • Pretorius, Hercules Albertus (Bart) (b3c1d5e14)[nota 4]
 • van Staden, Gert[nota 5]
 • Lombard, Stephanus
 • Scheepers, Jan
 • Fourie, Hermanus
 • Cowie, William (a1)[nota 6]
 • Labuschagne, Casper
 • Joubert, Jan (ook kanonnier)

Godsdiensleiers wysig

 
Godsdiensleier Sarel Cilliers
 
Bart Pretorius, 'n jonger broer van Andries Pretorius
 
Evert Frederik Potgieter, 'n lid van die Uys-trekgeselsskap
 
Tienie (Marthinus Jacobus) Oosthuizen
 
J.B. Rudolph, die latere landdros van Pietermaritzburg

Kanonniers wysig

 • Rudolph, Petrus Johannes (b1c1d2)
 • Pretorius, Gerhardus
 • Venter, Willem Daniel

Manskappe wysig

 
Die name van die vermoorde Retief-geselskap is by Moordkoppie naby Dingaanstat op 'n monument aangebring. Elf van hierdie mans se gesinne is ook 10/11 dae later tydens die Bloukransmoorde uitgewis.
 • Aucamp, Pieter Josua
 • Badenhorst, H
 • Badenhorst, P
 • Bantjes, Jan Gerritze (b1c3d3)[nota 9]
 • Beneke, Johannes
 • Bester, Barend Jacobus (b4c3d4e3)[nota 5]
 • Bester, Lourens Rasmus (b4c3d4e2)
 • Bester, Paul Michiel (b4c3d4e1)
 • Bezuidenhout, Daniël[nota 10][2]
 • Biddulph, Thomas Jervis (a1)
 • Bierman, Isak
 • Biggar, Alexander Harvey (a1)[nota 5]
 • Bodes, Barend
 • Bornman, Johannes Jurgens (b1c3)
 • Boshoff, Jakobus (Jan)
 • Botha, Ernst Adriaan Lodewyk (b1c7d1e15)
 • Botha, Hendrik
 • Botha, J C
 • Botha, Jan
 • Botha, L
 • Botha, P J
 • Botha, P R
 • Botha, T F
 • Botha, Theunis
 • Bothma, Carel A
 • Bothma, Daniël
 • Breytenbach, Chris
 • Breytenbach, Izaak Johannes (b4c1d4)
 • Breytenbach, Jacob Coenraad
 • Breytenbach, Johan Hendrik
 • Breytenbach, Johannes Jacobus
 • Bronkhorst, Johannes Jacob (b6c6)
 • Bronkhorst, Johannes Jacobus (b6c6d4)
 • Bronkhorst, Samuel Johannes (b6c6d9)
 • Bruwer, Eduard Christiaan Daniël (b7c4d12)
 • Bruwer, Hans
 • Bruyn, Piet
 • Buitendagh, Carel Hendrik
 • Burger, Jacobus Johannes
 • Burger, S W
 • Buys, Piet
 • Claassens, Christiaan
 • Coetzee, Cornelis (P-zn)
 • Coetzer, J J
 • Coetzer, Philippus Jeremias
 • Coetzer, Thys
 • Combrinck, G
 • Cronjé, Abraham
 • Cronjé, Piet
 • Dafel, Henning
 • Dafel, Jan
 • Dannhauser, Thomas Richard (b6)
 • de Beer, C (sr.)
 • de Beer, Abraham
 • de Beer, Christiaan M
 • de Beer, Jan Christiaan
 • de Beer, Johannes A
 • de Beer, Stephanus A (sr.)
 • de Beer, Zacharias Jacobus
 • de Clercq, Abraham
 • de Clercq, Barend
 • de Clercq, C
 • de Clercq, Jacob (b6c3d5)
 • de Jager, Frederick Johannes
 • de Jager, Izak J
 • de Jager, Johannes Wilhelmus (b1c11d5e5)
 • de Jager, Lodewyk
 • de Lange, Adriaan (jr.)
 • de Lange, Robert
 • de Wet, Kootjie
 • de Wet, P
 • de Winnaar, S
 • Dreyer, C Sr.
 • Dreyer, F
 • Dreyer, I
 • du Plessis, Francois
 • du Plessis, Jan
 • du Plessis, P
 • du Plooy, Hendrik
 • du Plooy, Willem
 • du Plooy, Wouter
 • du Preez, P D
 • Deysel, F
 • Engelbregt, Adriaan
 • Engelbregt, E
 • Engelbregt, Gerhardus
 • Engelbregt, H (jong)
 • Engelbregt, H H (sr.)
 • Engelbregt, Johannes Hendrik
 • Enslin, Johannes Jacobus
 • Erasmus, Antonie
 • Erasmus, Barend
 • Erasmus, Cornelis
 • Erasmus, Daniël Elardus
 • Erasmus, Hans
 • Erasmus, Jacobus
 • Erasmus, Pieter Erasmus
 • Erasmus, Stephanus E
 • Esterhuizen, Jan
 • Ferreira, Marthinus Stephanus
 • Fick, Hendrik (JC?)
 • Fisher, Jan
 • Fourie, Christiaan Erns
 • Fourie, Dirk S
 • Fourie, Hermanus
 • Fourie, Philip Jacobus[nota 11]
 • Fourie, M.V.A.
 • Garden, Kapt. (Engels)
 • Geers, Carel
 • Giezing, Fredrich (a1)
 • Goosen, Marthinus2
 • Gouws, Daniël
 • Gouws, Jacob I
 • Gouws, J Marthinus
 • Gouws, P
 • Greyling, Barend Christiaan (b11c2d6) (sy broer, Jan Christoffel (b1c2d3) is reeds in 1835 oorlede)
 • Greyling, Pieter Jacobus (b11c2d2)
 • Grobbelaar, Nicolaas (b9c11)
 • Grobbelaar, Pieter Schalk (b9c11d2)
 • Grove, Hermanus Gerhardus (b3c9d5)
 • Hammes, Pieter Johannes (b1c2)
 • Hattingh, C[nota 12]
 • Hattingh, Francois (b8c7d4e1)
 • Hattingh, Johannes Dewald
 • Hattingh, Johannes Hendrik (b11c1d2e1)[nota 13]
 • Herbst, M
 • Heydenreich, Cornelis Frederik (b6c2d2)
 • Human, P G
 • Jacobs, Gabriël Gerhardus Nic (a15b5c3d8e1f7)
 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1f2)
 • Jacobsz, Jan
 • Janse van Rensburg, Lukas
 • Janse van Rensburg, Nicolaas M (C-zn)
 • Janse van Vuren, Luckas Gerhardus
 • Janszen, Willem
 • Jordaan, Willem
 • Joubert, Abraham Benjamin
 • Joubert, Gideon
 • Joubert, Jan (Jacs-zn)
 • Joubert, Jan (jr.)
 • Joyce, Robert (a3)
 • Kemp, G
 • Kemp, Jacobus
 • Kemp, Petrus J
 • Klaassen, P
 • Klopper, H
 • Klopper, Jacobus
 • Koekemoer, C
 • Koekemoer, Marthinus
 • Kritzinger, Lewis
 • Kruger, Jan
 • Kruger, P E
 • Kruger, T J
 • Laas, Cornelius
 • Laas, Mathys
 • Labuschagne, J P
 • Labuschagne, J H (Jan Groen)
 • Labuschagne, Willem Adriaan
 • Landman, A K P (sr.)
 • Landman, Jan (Doringberg)
 • le Roux, D
 • le Roux, Nicolaas[nota 5]
 • Leech
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2bc2d2e2)
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2c2d6)
 • Lindeque, G (sr.)
 • Lindeque, Petrus
 • Lombard, Hans
 • Lombard, Hermanus Antonie
 • Lombard, S
 • Lotter, Johannes
 • Ludick, M J
 • Malan, D J J
 • Malan, David D
 • Malan, Jacob Jacobus
 • Malan, Stephanus
 • Marais, Coenraad
 • Marais, Johannes L
 • Marais, Stephanus Abraham
 • Marcus, F
 • Mare, Wynand Wilhelmus (b9c7d7)
 • Maritz, Pieter
 • Maritz, Salomon Gerhardus (b1c8d1e2)
 • Maritz, Salomon Stephanus (b1c8d2e1)
 • Martens, Hendrik Jacobus (a5b1c7)[nota 14]
 • Martens, Jan Thomas (a5b1c6)
 • Marx, Frans (b3c6d4)
 • Meintjes, Albertus Jacobus
 • Meinties, Jacobus William
 • Meintjes, Schalk
 • Mey, Christiaan Lodewyk
 • Meyer, Jacob
 • Meyer, Jan
 • Meyer, Lukas (L-zn)
 • Meyer, Theodorus
 • Mienie, Carel Johannes Hendrik
 • Mienie, Frederik Christiaan
 • Mienie, Johannes Willem
 • Mienie, Willem Jacobus
 • Moolman, I
 • Muller, Christiaan (moontlik a1b5c7d4)
 • Muller, Jan (moontlik a11b2)
 • Naudé, (Philip) Jacob (a1b1c2)
 • Naudé, Philip Jacobus (moontlik a1b1c8d11)
 • Naudé, Francois Paulus (a1b1c1d13)
 • Neethling, Hendrik Ludolf
 • Neethling, Schalk Willie
 • Neethling, Willem
 • Nel, Louis J
 • Nell, Theunis Jacobus
 • Nell, Willem Gabriel
 • Nortjé, Joachim
 • Oberholzer, Jan Albert
 • Olivier, (Lang) Gert
 • Olivier, Ockert
 • Oosthuizen, A
 • Oosthuizen, Jan (J-zn)[nota 5]
 • Oosthuizen, J J (sr.)
 • Oosthuizen, Marthinus Jacobus (b1c4d7e2)[nota 15]
 • Opperman, C
 • Opperman, D
 • Parker, Edward
 • Pieters, Coenraad
 • Pieterse, Frederik
 • Pieterse, H J
 • Pieterse, Nicolaas
 • Potgieter, Cornelis
 • Potgieter, Evert Frederik[nota 16]
 • Potgieter, Hendrik
 • Potgieter, Jurgen
 • Potgieter, Matthys
 • Potgieter, Petrus Hendrik Theunis
 • Potgieter, Theodorus
 • Pretorius, A P
 • Pretorius, Barend
 • Pretorius, Dewald Johannes (b3c1d2e4f4)
 • Pretorius, Gideon
 • Pretorius, Henning Petrus Nicolaas (b3c1d5e12)
 • Pretorius, Marthinus Wessel (b3c1d5e11f1)
 • Pretorius, Nicolaas
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7)
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7e2)
 • Pretorius, Samuel
 • Pretorius, Willem H
 • Pretorius, Willem Jacobus
 • Prinsloo, Jochemus Johannes Petr (b2c3d6e1f3)
 • Prinsloo, N J
 • Prinsloo, Willem P
 • Raads, D
 • Raath, Philip
 • Raath, Pieter
 • Raath, Roelof
 • Raatz, Gerrit[nota 11]
 • Ranger, Simon
 • Reineke, Adam
 • Retief, Jacobus
 • Robbertse, I
 • Robbertse, Jan
 • Robbertse, Matthys
 • Roets, Hendrik
 • Rood
 • Roos, Cornelis J
 • Roos, Gysbert
 • Roscher, P
 • Roux, Dirk
 • Rudolph, Jacobus Andreas (b1c3)
 • Rudolph, Johann(es) Bernard (b1c1)[nota 17]
 • Rudolph, Gerhardus Jacobus (b1c2)
 • Scheepers, Coenraad F[nota 18]
 • Scheepers, Gert
 • Scheepers, H
 • Scheepers, J A
 • Scheepers, Jacobus Johannes
 • Scheepers, Stephanus Johannes
 • Scheepers, M (G-zn)
 • Scheepers, Marthinus
 • Schoeman, Gert
 • Schoeman, Johannes
 • Schutte, Jan Harm Thomas
 • Slabbert, G
 • Smit, Andries Adriaan
 • Smit, Chr. (C-zn)
 • Smith, F
 • Snyman, Coenraad F W (b7c4d9e7)
 • Snyman, J H
 • Steenkamp, Hermanus
 • Steenkamp, Jan Harm (b7c2d3e2)
 • Steenkamp, Piet L
 • Steenkamp, Thomas Ignatius
 • Steyn, Hermanus
 • Steyn, Johannes Christoffel
 • Steyn, Pieter
 • Strydom, D J
 • Strydom, Hendrik
 • Strydom, J
 • Strydom, Pieter Gerhardus
 • Swanepoel, Willem
 • Swart, Marius
 • Swart, Pieter Johannes
 • Uys, Dirk Cornelis (b1c5d2e12)
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4f3)
 • Uys, Jan C
 • Uys, Petrus Lafras (Piet Hlobane) (b1c5d2e3f4)
 • van den Berg, Hendrik (b1c10d6)
 • van den Berg, Hendrik Stephanus (b1c10d6e3)
 • van der Berg, Isak
 • van der Merwe, Andries
 • van der Merwe, C
 • van der Merwe, Christiaan Pieter[nota 11]
 • van der Merwe, Frederik J
 • van der Merwe, Jan
 • van der Merwe, Josias
 • van der Merwe, L P
 • van der Merwe, Lukas J
 • van der Merwe, M
 • van der Merwe, Willem
 • van der Schyff, D
 • van der Schyff, J D
 • van Deventer, Jan (a1b5c10d6)
 • van Dyk, Joseph
 • van Dyk, Sybrand
 • van Gass, Ferdinand Paul George (b1)[nota 19]
 • van Gass, J F
 • van Jaarsveld, A
 • van Loggerenberg, Hendrik
 • van Niekerk, Izak Andries (b3c7d4e4)
 • van Niekerk, J A P
 • van Niekerk, Pieter Johannes
 • van Rooyen, Cornelis J
 • van Rooyen, Dirk
 • van Rooyen, G T
 • van Rooyen, Gert F
 • van Rooyen, Gert Reinier
 • van Rooyen, I
 • van Rooyen, Lukas
 • van Rooyen, Stephanus
 • van Schalkwyk, Christiaan
 • van Schalkwyk, Gert
 • van Staden, Cornelis
 • van Staden, V C
 • van Straten, Jacob
 • van Venen, D
 • van Vuuren, P
 • van Zyl, Jacobus
 • Venter, Albert
 • Venter, C I
 • Venter, P A
 • Venter, Willem Daniel
 • Vermaak, Cornelis
 • Vermaak, Johannes Gerhardus (b2c6d2e2)
 • Viljoen, Christoffel
 • Viljoen, Gideon[3][4]
 • Viljoen, Johan H
 • Viljoen, M
 • Viljoen, Sarel
 • Visagie, Jan
 • Visser

Notas wysig

 1. 386 uit die 464 blanke manskappe (kommandante uitgesluit) wat in Bantjes se Journaal gemeld word, of 460 wat deur Pretorius vermeld word. 'n Verdere bron meld weer 407 blankes. J.J. Rabie (g. 1816) was na bewering teenwoordig, asook Jacob Maré as 15-jarige.
 2. Andries Pretorius is ná die Slag tydens die agtervolging van die vlugtendes gewond, toe hy 'n brief met 'n boodskap aan Dingaan aan 'n Zoeloekryger wou gee.
 3. L.J. Meyer is aangestel as die eerste Ontvanger van Inkomste
 4. Bart Pretorius (1803–1889) was een van drie jonger broers van Andries Pretorius. Hy is op 4 April 1836 as veldkornet van die Voor-Sneeubergwyk ingesweer, en het as laerkommandant saam met die Wenkommando teen die Zoeloes uitgetrek. Hy was een van vyf ruiters wat uit die Bloedrivierlaer gejaag het om die Zoeloes uit te lok om weer te storm, kyk: Die Groot Trek Gedenkdagboek, 1838–1988. De Jager-HAUM Uitgewers (Pta). Piet, Bart en Wynand het hulself in die 1840's naby die Krokodilrivier by die huidige Broederstroom (na hulle vernoem) gevestig, kyk: Willie Meyer (2012), Magaliesberg Kaleidoscope. Bart het c.1845 'n huis te Broederstroom gebou wat steeds staande is, en sy graf is ook nog te siene, kyk: eGGSA Andries Pretorius het sy broers in 1848 na hierdie omgewing gevolg maar hy sterf 5 jaar later. Sy seun M.W. Pretorius het hom weereens hier gevestig.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Sterf in die Slag van die Opatikloof, 11 dae later
 6. Na wie Cowies Hill by Pinetown vernoem is
 7. Sarel Cilliers was die kommando se godsdiensleier alhoewel hy nie oor 'n formele geestelike opleiding beskik het nie. Die idee van 'n Gelofte het waarskynlik by hom en Pretorius ontstaan. Volgens Cilliers se latere Journaal is die Gelofte die eerste keer op 7 Desember 1838 by Danskraal (noord van Ladysmith) afgelê, waar tydens die eeufees ‘n klipstapel opgerig is. Volgens Bantjes se Journaal was dit egter op 9 Desember te Wasbank. Die presiese woorde van die Gelofte het nie behoue gebly nie – daar is tewens Bantjes, Pretorius en Cilliers se weergawes. Na afloop van die Slag en voor agtervolging van die vyand het Cilliers ook 'n dankdiens in die laer gelei, kyk Alana Bailey (Oktober 2002), Die Gelofte van 16 Desember 1838: Die herdenking en betekenis daarvan, 1838 tot 1910 Cilliers se Journaal beskryf ook die opspoor van die Retief-geselskap se oorskot en die herwinning van die ongeskonde Retief-Dingaan Traktaat op 23 Desember 1838.
 8. By die Slag van die Opatikloof het Piet de Bruyn (1799–1890) vir kommandant Erasmus ingelig dat Bongoza se impi's hulle omsingel het. Sowat 20 jaar later is hy een van die eerste Doppers.
 9. Jan Bantjes was Pretorius se sekretaris en het die kommando se Journaal gehou. Sy verslag word as gesaghebbend rakende die Slag en die Gelofte beskou aangesien dit daagliks bygehou is. Min ander primêre bronne bestaan en dié weerspreek mekaar in etlike opsigte, kyk Alana Bailey (Oktober 2002), Die Gelofte van 16 Desember 1838: Die herdenking en betekenis daarvan, 1838 tot 1910
 10. Die 25-jarige Daniël Bezuidenhout is tydens die Bloukransmoorde swaar gewond maar kon ontsnap. Hy het ander laers gewaarsku en sodoende lewens gered. Sy vrou en kind, albei ouers en ses broers en susters is egter te Moordspruit vermoor. Hy trou later weer.
 11. 11,0 11,1 11,2 P.J. Fourie is in die boud gewond toe 'n assegaai uit die donga gewerp is, en Gerrit Raatz is tussen die skouerblaaie gewond toe hy van sy perd afklim om 'n gewonde Zoeloe met sy eie assegaai dood te steek. J.H. Hattingh het die Zoeloe doodgemaak, en meld dat C.P. v.d. Merwe lig deur 'n assegaaisteek in die voorarm gewond is. Kyk ook: Voortrekkers: Slag van Bloedrivier, wikitree.com
 12. Christiaan Jacobus Hattingh (1795–ná 1876) is in Graaff-Reinet gebore. Hy het kort na die Slag 'n gedig daaroor geskryf wat 38 jaar later, op Dingaansdag van 1876, in De Volksstem onder die titel Dingaans-Dag. 16 December 1838 gepubliseer is, kyk Alana Bailey (Oktober 2002)
 13. Hans (J.H.) Hattingh (1818–1897) het as 20-jarige op sy verjaardag aan die Slag deelgeneem, en was vooraf by die driedaagse verdediging van Veglaer betrokke. By Bloedrivier het hy 'n gewonde Zoeloe doodgesteek wat Gerrit Raatz oorval en gewond het nadat Raatz van sy perd afgeklim het. In 1896 het hy die ligging van die Piet Retief-massagraf uitgewys.
 14. Hendrik Jacobus Martens (c.1802–) was die eerste bode van die hof.
 15. Tienie (Marthinus Jacobus) Oosthuyse(n) (1818–1897) was tydens die slag 'n pasgetroude van 20 jaar. Hy was die held van Rensburgkoppie, waar hy kruit aan omsingeldes kon verskaf. Sy pa, Marthinus Jacobus Oosthuyse (47), was een van drie Voortrekker-getuies op die Retief-Dingaan Traktaat, en is saam met sy twee broers, J.H.L. (21) en J.N. Oosthuyse (12), daar vermoor. Die familie was van Olifantshoek in die Uitenhage-distrik, en Tienie vestig hom later te Lindequesdrift by die Klein-Tugela, waar hy onder Britse bewind boer.
 16. Evert Frederik Potgieter (1799–1863), 'n Voortrekker uit die Uitenhage-distrik, was 'n lid van die Uys Kommissie en het die Retief-Dingaan Traktaat gesertifiseer. cf. C.F.J. Muller, A Pictorial History of the Great Trek (1978)
 17. J.B. Rudolph (1794–1875) was van die Uitenhage-distrik, en was soos sy jonger broer 'n waarnemende kommandant of veldkornet. Hy was van die begin van die trek betrokke by administrasie, is in 1839 as die eerste Weesheer aangewys, en in 1842 as Landdros van Pietermaritzburg. Hy is oorlede en begrawe te Malta, Weenen, Natal.
 18. C.F. Scheepers was die swaer van Erasmus Smit.
 19. Ferdinand van Gass (1824–1882/3) was maar 14 (of 16) jaar oud met die Slag. Hy het van sy herinneringe op skrif gestel, en meld ondermeer: ‘n Paar dagen na die slag ben ik enige mijlen onderkant waar ons lager stond de rivier doorgegaan. En toen was het nog alsof ‘t water geheel bloed was… En daarvandaan ook de naam van Bloedrivier., kyk: Preller, G.S. (1920). "Herinneringe van Ferdinand Paul van Gass". Voortrekkermense I. Kaapstad. p. 53. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 Februarie 2020. Besoek op 24 September 2020.{{cite book}}: AS1-onderhoud: plek sonder uitgewer (link) Die boheemse bestaan het hom welgeval sodat hy 'n tyd lank tussen die Zoeloes van die Drakensberg gebly het, en later as tolk kon optree. Hy was die inspirasie vir F.A. Venter se jeugboek Wit oemfaan.

Verwysings wysig

 1. Bloedrivier Gelofte 1838 Geargiveer 16 Desember 2020 op Wayback Machine, Willie Smith, Johann Janse van Rensburg en Gerhard Swart (2004-2018)
 2. Nou in die verlede: Gedenk die “Groot Moord”, Jako Bezuidenhout, Litnet: Menings, 19 Februarie 2020
 3. Bron: Die Viljoen-familieregister | Outeur: Prof. H.C. Viljoen (b4c2d5e1f3g8h4i3j1) | Uitgewer: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 1978 Publikasie Nommer 9
 4. Gideon Petrus Viljoen (1803 - 1893), wikitree

Eksterne skakels wysig