Pieter W. Grobbelaar

Suid-Afrikaanse skrywer

Pieter Willem Grobbelaar (*25 Desember 1930, Bloemfontein –† 19 Januarie 2013, Worcester) was 'n Suid-Afrikaanse skrywer.[1] Hy verwerf meestal bekendheid vir sy kinder- en jeugverhale, maar lewer ook werke vir volwassenes.

Lewe en werk

wysig

Herkoms en vroeë lewe

wysig

Pieter Willem Grobbelaar is in 1930 in Bloemfontein gebore. Hy ontvang sy laerskoolopleiding tot standerd ses aan die Laerskool De Brug naby Bloemfontein en gaan dan na die Hoërskool Rouxville vir standerds sewe en agt. In 1947 matrikuleer hy aan die Sentraal Hoërskool in Bloemfontein. Sy verdere studies is aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat,[2] waar hy die B.A.-graad en baie later in 1974 die M.A.-graad in Wysbegeerte behaal. Vir 'n ruk gee hy onderwys. Hy begin sy loopbaan as joernalis by Die Burger en sit dit voort by Die Volksblad in Bloemfontein. Hierna word hy in 1956 omroeper-regisseur by die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) in Johannesburg en Kaapstad, waar hy onder andere jeugprogramme soos By die boekrak en Skrywers van die toekoms behartig. Dan word hy in 1961 uitgewersredakteur by Tafelberg Uitgewers.

Loopbaan en verdere studie

wysig

Sedert 1962 woon hy op die wyn- en vrugteplaas Uitkyk naby Franschhoek in die Kaap[3] en boer eers voltyds totdat hy vanaf 1970 dosent is in Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Hier behaal hy in 1981 die D.Phil.-graad met 'n proefskrif oor Die volksvertelling as kultuuruiting met besondere verwysing na Afrikaans. Sedert 1982 is hy departementshoof en vanaf 1984 professor in die Departement van Afrikaanse Kultuur[4] aan die Universiteit van Stellenbosch.[5] Aan die einde van 1995 tree hy af. In hierdie tyd is sy vernaamste belangstelling die opspoor van ou Afrikaanse verhale en liedjies, waarvoor hy die land deurkruis om dit te vind en te dokumenteer. Sy nalatenskap in hierdie verband is 'n ryk kultuurhistoriese erfenis.

Hy is op 28 Februarie 1953 getroud met sy skoolvriendin Cornelia Joubert van Senekal en die egpaar het vier kinders, Erika, Johannes, Marina en Francois.

Hy was redakteur van 'n standaardreeks oor die Afrikaanse kultuur, naamlik Die Afrikaner en sy kultuur en aanbieder van die weeklikse radioprogram Ons erfenis wat ook oor die Afrikaanse volkskultuur handel. Saam met Randall Wicomb, bekende Afrikaanse sanger, was hy ook aanbieder van die radioprogram Die volk as digter, waarin hulle ou Afrikaanse liedjies aan die luisteraars bekend stel. Wicomb speel die liedjie en Grobbelaar vertel die agtergrond daarvan, waar hy dit opgespoor het, waaroor dit gaan en wat dit beteken. Later kry hulle soortgelyke televisieprogramme by, soos Daar staan 'n blom.

Persoonlike lewe

wysig

Sy vrou is in Desember 2012 in hulle huis in Wellington dood en op Saterdag 19 Januarie[6] 2013 is hy in 'n ouetehuis in Worcester oorlede.[7]

Skryfwerk

wysig

Werke vir volwassenes

wysig

Sy eerste kortverhaal verskyn in Julie 1954 in Die Huisgenoot. Aanvanklik publiseer hy 'n paar kortverhale in tydskrifte, waarna hy vir 'n ruk uitsluitlik vir die radio kortverhale, vervolgverhale, hoorbeelde en hoorspele skryf. Hierna spits hy hom feitlik uitsluitlik toe op volksvertellings en ander verhale vir die jeug, terwyl hy ook gedigte vir hierdie mark en 'n meer volwasse gehoor skryf.

Digkuns

wysig

Sy eerste digbundel is Onder die skedelvlag, waarin hy 'n soort singvers skryf in klaarblyklike teenstelling met die spreektaalverse van hierdie tyd. Hy verklaar dan ook in Digter dat “ek moet sing, nie praat”. Aan die einde van sommige gedigte sluit hy “ 'n storie met lesse” in, soos by Ruk-en-roller.

Klawerjas se gedigte het 'n volkse inslag wat herinner aan die verse van Boerneef.

Hessie Kwedet[8][9] is 'n versameling volksryme wat onder die hoofde Daggaryme, Dopryme en Dryfryme versamel word.

Versamelbundels
wysig

Van sy gedigte word in verskeie versamelbundels opgeneem, insluitende Groot verseboek, Die Afrikaanse poësie in 'n duisend en enkele gedigte, Goudaar, Die dye trek die dye aan en Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte. Die rooi lappieskombers[10][11] is 'n versameling van volkskwatryne opgeteken uit die volksmond, wat volgens tema in 29 afdelings verdeel word. Stories op rym en Die tweede gerf[12][13] is beide versamelings van verhalende verse in Afrikaans, hoofsaaklik uit die ouer digters. In Kommandeer! bundel hy volksang uit die tyd van die Anglo-Boereoorlog.

Monografieë en kortverhale

wysig

Vir volwassenes skryf hy ook akademiese monografieë en kortverhale. Skrywers in beeld: C. Louis Leipoldt[14] word deur hom versorg, waar hy deur middel van foto’s en verklarende aantekeninge hierdie digter en dramaturg se lewe en werk belig. As redakteur stel hy die boek Die Vrystaat en sy mense[15] saam, waarin die Vrystaat se geskiedenis, mense en kultuur deur verskillende skrywers beskryf word. Waar die volk skep is 'n samestelling van Abel Coetzee se rubriek oor volkskultuurgoed uit die Brandwag, wat hy in boekvorm bestendig. Hy is ook redakteur van die reeks Die Afrikaner en sy kultuur. In Volkslewe van die Afrikaner[16] gee hy 'n uiteensetting van die Afrikaanse volkskunde in vier afdelings: Die baanbrekers, Die eerste bloei, Die Genootskappers en Die nuwe bedeling. Hy bespreek aspekte soos volkstaal, geloof, wetenskap, lewensvorms, woningbou, volksbedrywe, kleredrag en handwerkkuns as alles voorbeelde van stoflike kultuur.

Poorters[17][18] is 'n bundel met verhale oor die Vrystaat se mense wat uit sy eie pen kom. Hierin vertel hy, op 'n wyse wat aan Herman Charles Bosman se tegniek herinner, van die mense van De Poort, 'n stasiegemeenskap in die Wes-Vrystaat. 'n Swakheid van die vlees word deur Abraham H. de Vries in Die Afrikaanse kortverhaalboek opgeneem. Dit is 'n humoristiese variasie op die “hensopper”-tema vanuit die Anglo-Boereoorlog. Oom Schalkie word hierin deur sy makkers aangespoor om te gaan “hensop” (“vir ons Republiek”) as gevolg van die maagprobleme wat hy ondervind waarvoor geen kruierate werk nie en wat hulle kommando die bron van talle grappe van die ander Boere maak.

Die alsiende oog[19] bevat nog verhale oor die mense van De Poort, met as verteller van die meeste verhale Wim, seun van die destydse skoolhoof Diem Verwerker. Die titel verwys na die afbeelding van die alsiende oog van God wat talle huise in die verlede tradisioneel versier het, met die implikasie dat niks sy aandag ontgaan nie, selfs al is hy onbetrokke. Kinders van die waterslang, wat deur Abraham H. de Vries in Uit die kontreie vandaan opgeneem word, is spesifiek vir hierdie publikasie geskryf. Ander versamelbundels waarin sy werk opgeneem word, sluit in Kleinbegin in die prosa en Vertellers.

Werke vir kinders en die jeug

wysig

Hy groepeer self sy werke vir kinders en die jeug as Afrikaanse sprokies, Afrikaanse kampvuurstories, Afrikaanse heldeverhale, Afrikaanse volksvertellings, volksrympies, verwerkings van ander lande se volksverhale, werke gebaseer op die volksrympie, kultuurhistoriese romans vir die jeug, rymbundels, kinderboeke, berymings vir kinders, oorspronklike prenteboeke en ander. Onder laasgenoemde tel Die groot nuwe Kinderbybel en die bundel kortverhale vir die jeug, Knapsak, wat hy saam met sy oom, J.J.G. Grobbelaar, versamel.

Samesteller en versamelaar

wysig

As samesteller en versamelaar doen hy waardevolle werk deur veral kinder- en jeugverse en -stories in bundels saam te stel en so te sorg dat dit vir opeenvolgende geslagte behoue bly. Trompettertjie is versies vir 4-6 jariges, Wieliewalie is gemik op 6-8 jariges en Mallemeule bevat verse vir 8-10 jariges. Volksrymelaars soos C.W. Joubert, G.A. Hahnekom, Willem Versfeld, W.H. Boshoff en F.W. Reitz se werk word naas van sy eie versies en gediggies van digters soos A.G. Visser, Pirow Bekker, Ronnie Belcher, Tienie Holloway en Helena J.F. Lochner in hierdie versamelings opgeneem. Met Straatryme[20] bundel hy versies wat nie tot die tradisionele volksrympies behoort nie, maar met hierdie rympies dikwels as bron deur hoofsaaklik tieners omvorm word tot 'n stouter en blatanter weergawe. Turkse tapyt[21] en Hopla Hans bevat oorspronklike stories en kinderverse. Van sy kinderverse word opgeneem in Nuwe klein verseboek. Hy doen ook tientalle vertalings, terwyl van sy eie werk ook in Engels vertaal word.

Sprokies

wysig

Hy verwerk vele sprokies in Afrikaans en skryf self 'n aantal oorspronklike Afrikaanse sprokies. Verhale oor Uilspieël (Die vermaaklike lewe van Tyl Uilspieël, Uiltjie, uiltjie in die spieël), die Swape (Die Swaaplanders, Die avonture van die sewe swape) en Dom-Jan en Slim-Jan (onder andere in Eendag was daar 'n Domjan) kom wyd verspreid in sy oeuvre voor, in die gemelde en ook ander bundels. Die mense is bang vir Petrus Alsander is 'n soort Afrikaanse Uilspieël, terwyl Die hoë land 'n Afrikaanse variasie is van Jan en die boontjierank. Die troue in die poppekas[22] is 'n fantasieverhaal waarin die marionette vermenslik word. Die mooi danseressie Anjenette en die soldaat Joors is verlief op mekaar. Die Groot Rot besoek egter die poppekas en saai verwoesting onder die marionette, maar die twee verliefdes word tog eindelik met mekaar herenig.

Hy bundel ook Afrikaanse sprokies in Die mooiste Afrikaanse sprokies, Klaas Luiaard, Hasie Musikant, Die dief in die nag, Die lui skoenmaker, Ou Waarsêer, Vlerkvoet, Lanterntjie brand, Ouvrou Rooimus, Die rob-vrou en ander bundels.

Diereverhale
wysig

Dierverhale oor Jakkals en Wolf soos Wolf en Jakkals in die lang pad en Jakkalsdraf en Wolwedans, asook ander dierverhale (Klaas Naald-hulle en Doer in Dierlandy) is ook volop. In Koning Leeu se verjaarsdag[23] kry ons uitlegte oor verskeie diere se eienskappe, soos byvoorbeeld waarom Krokodil se bek so wyd is, hoe Leeu 'n wilde snorbaard gekry het en hoe die eerste Seekoei ontstaan het. 'n Koning genaamd Leeu bevat Afrikaanse oustories oor diere. In 2012 is Jakkals en wolf op die kortlys vir die toekenning van die M.E.R.-prys vir die beste geïllustreerde kinderboek.

Sy kampvuurstories is van uiteenlopende aard en word gebundel in onder meer Die laaste leeu van die Karoo, 'n Man genaamd Mot, Slang! Slang!, Die twee broers en Die vurige wa. Hierdie bundels bevat dierverhale, jagverhale, spookstories en historiese vertellings, waar die klem grotendeels op die storie val.

Wensfontein is 'n versameling Afrikaanse oustories van diverse aard. Heldeverhale verskyn eers verspreid in verskeie bundels en word later versamel in “Die groot Afrikaanse heldeboek”. Hierin vertel hy die verhale van Racheltjie de Beer, Klara Majola, Wolraad Woltemade, Paul Kruger, Japie Greyling, Dick King, Tsjaka, Dirkie Uys en vele meer. Fabels hoort streng gesproke nie by sprokies nie en kan selfs beskou word as leesstof eerder vir volwassenes as kinders weens die moraliserende en lerende aard daarvan. In Die groot Afrikaanse fabelboek[24] versamel hy fabels van ons bekendste skrywers, insluitende Dr. O’Kulis en C.J. Langenhoven.

Afrikaanse volksverhale
wysig

Afrikaanse volksverhale sluit in stories oor Klein Duimpie (Pinkie en Duimeling). Blou-ogies,[25]'n plaaslike soort Aspoesterverhaal vir dogters van ses tot agt jaar. Blou-ogies is deur die mensvreter Ou Voetoog gevang om vir hom, sy vrou Eenoog en hul twee dogters, Rooi-Een en Rooi-Twee, huis te hou. Na die fee-peetma tussenbeide kom, word Blou-ogies met haar pa herenig.

Die maanklip is 'n toekomsverhaal wat ontstaan na aanleiding van die aardbewings in Tulbagh in die Boland in 1969, waar ruimtereisigers 'n klip van die maan na die aarde bring, met rampspoedige gevolge. In “Keiser keiser Karelyn” word 'n ryk man en 'n arm dogter teen mekaar afgespeel.

Kabouterman[26] bevat sestien Maleierverhale en ook drie verhale oor Toon Prens, 'n karakter wat ook in die prosa van Minnie Postma voorkom.

In Towerlantern versamel hy dertien volksverhale.

Sy eerste boek, Ou Mi’kai vertel hoe die melkweg sy vuur gekry het, is gebaseer op volksverhale van die San en hy skryf nog Ou Mi’kai-boeke soos Tafelberg se karos, Die storie van die Kangogrotte en Uit Ou Mi’kai se dae. Ou Mi’kai is 'n ou San-vrou. Die wit pyl[27] (wat verduidelik waar die suidewind vandaan kom) en Die drie wonderdogters (waarin eggo, lugspieëling en water as vroue voorgestel word) het ook hulle oorsprong by die San.

Volksverhale hoofsaaklik uit ander lande verskyn in Aandstories vir kleuters (wat ook sprokies soos Rooikappie en Gouelokkies bevat) en Aandstories vir kinders, waarin hy onder andere die verhaal vertel van koning Arthur en die held Siegfried.

Kinderverhale
wysig

Die aarde moet vry wees is een van sy bekendste kinderverhale. Die karakters Jorse, Morse, Luie en Lakke ondertrou in Walhal met rampspoedige gevolge. Hierdie luilakke is ook morsjorse en die verhaal het die eksplisiete natuurbewaringsboodskap dat ons afhanklik is van die aarde en verantwoordelik daarmee moet omgaan.

In Die goue appel[28] is daar 'n wonderboom wat 'n goue appel dra. Tania neem die appel na die stad om dit daar te gaan verkoop en ontmoet verskeie vriendelike karakters op pad daarheen. Elkeen het 'n onskuldige versoek, maar sy jak hulle af, want sy wil die goue appel vir haarself toe-eien. Sy verloor dan die appel, wat die gevolge van selfsug illustreer.

Die ontvoering van Gawie Gans is 'n aanlasverhaal wat vertel hoe die tou mense wat agter die gansdief aanhardloop al hoe langer word, terwyl Lank lewe Leeuhart gebaseer is op die ou resep waar die monster eintlik 'n vermomming is van 'n prins.

Rympies
wysig

Berymings vir kinders sluit in die Moesan-boeke, Moesan die Muisman (later herdruk as Moesan die muis) en Moesan die president. Moesan is 'n kordate muis wat sy stryd op onverwagte wyse wen, in die eerste verhaal om kos vir sy muisgesin te verskaf en in die tweede verhaal om muise van die bedreigings van honde, katte en muisvalle te verlos.

Met sy volksrympies lewer hy belangrike werk deur eerstens bestaande volksrympies te versamel en te laat publiseer en ook daartoe by te voeg deur eie oorspronklike werk. Die aanvang van hierdie werk is die lywige bundel Trippe trappe trone, wat hy daarna opvolg met Varkies in die bone[29] en Koeitjies in die klawer. Trippe trappe trone bevat hoofsaaklik bestaande volksrympies, waarna Varkies in die bone benewens bestaande rympies ook nege gediggies van W.H. Boshoff en nege van W. Versfeld insluit, tesame met twaalf van sy eie rympies wat onder die invloed van die volksrympie ontstaan het. In drie volumes versamel hy vanaf 1989 Die groot Afrikaanse kinderversekeur. Van sy kinderversies word opgeneem in Nuwe Kleinverseboek en Nuwe Kleuterverseboek.

Jeugromans
wysig

Hoewel meeste van sy werke op die kleiner kinders gerig is, skryf hy ook romans vir die jeug, veral van kultuurhistoriese aard. Die nagberg (wat hy saam met sy oom, J.J.G. Grobbelaar, skryf) vertel die verhaal van Louw Wepener.

Geliefde generaal is die verhaal van generaal J.B.M. Hertzog in romanvorm.

Die seun in die pad is 'n verhaal oor die Vryburgertyd aan die Kaap, soos gesien uit die oogpunt van 'n jong seun.

Langkappie is haar naam[30] is 'n Voortrekkerverhaal oor bygelowe, spoke en die bonatuurlike in hierdie tyd. Langkappie was die spookvrou van die Trek en na oorlewering 'n duiwel of verlore siel uit die hel en die verhaal is gegrond op geskrifte uit hierdie tyd en ook latere koerantberigte.

Die kinders en die veldkornet (later heruitgegee onder die titel Tyd van die penkoppe[31]) vertel van veldkornet Röhm en sy kinderbataljon se spannende wedervaringe tydens die Anglo-Boereoorlog, gebaseer op ware gebeurtenisse.

Korporaal Woltemade is 'n verhaal oor die Kaap van die agtiende eeu, met die seun van Wolraad Woltemade as die hoofkarakter.

Avontuurkamp, wat hy saam met Marius du Plooy skryf, handel oor 'n groep jong seuns wat op 'n oorlewingskamp gaan en daar baie van die veld en die natuur leer.

Die verlore stad skryf hy saam met J.J.G. Grobbelaar. Reinette gaan saam met haar pa, die beroemde argeoloog dr. Heinrich Haller, na die Kalahari op 'n soektog na die geheimsinnige verlore stad. Terwyl Reinette uitsien na die avontuur, is die stadseun Lafras Vermaak, wat ook die soektog saam met sy pa deurmaak, minder beïndruk en sou hy verkies het om in die stad agter te bly. In die Kalahari beleef hy egter 'n ander stel waardes en ervaar ook wat ware kameraadskap beteken wanneer hy en Reinette ontvoer word en die geselskap deurmekaar raak met 'n bende terroriste wat na Suid-Afrika op pad is.

Eerbewyse

wysig

Hy verower in 1968 die C.P. Hoogenhout-prys[32] vir Die mooiste Afrikaanse sprokies en in 1971 die Tienie Holloway-medalje vir Trippe trappe trone en al sy kleuterboeke wat geskik is vir hardop voorlees. Die Genootskap vir Afrikaanse Volkskunde en die ATKV vereer hom in 1972 en 1975 onderskeidelik met 'n oorkonde vir sy werk oor die Afrikaanse volksvertelling en met 'n erepenning vir sy volkskundige geskrifte.[33] In 1976 kry hy 'n toekenning van die Federasie van Rapportryerskorpse vir sy werk oor die Afrikaanse volksrympie en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing gee in die jare 1982–1984 'n toekenning aan hom om veldnavorsing oor die Afrikaanse volksliedjie in afgeleë dele van die land te doen. Hy word in 1984 vereer met die Katrine Harries-toekenning[34] vir Die aarde moet vry wees en weer in 1988 vir Moesan Muis en Lank lewe Leeuhart. In 1986 verower hy 'n Artes-toekenning[35] vir die beste radioprogram met sy reeks programme oor Afrikaanse volksliedjies getiteld Die volk as digter. Hoera vir Moesan is in 1992 naaswenner van 'n ATKV-kinderboekprys vir ouderdomsgroep 6-7 jaar. Hy is medewerker aan verskeie ensiklopedieë, waaronder Die skatkis, Ensiklopedie van die wêreld, Die Afrikaanse Kinderensiklopedie en Die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek. In 2011 ken die Stellenbosse Woordfees[36] hulle Woordtrofee-medalje aan hom toe vir sy lewenswerk.[37]

Publikasies

wysig

1963

 • Ou Mi’kai vertel hoe die melkweg sy vuur gekry het

1964

 • Ou Mi’kai vertel Tafelberg se wit karos

1965

 • Antjie Somers loop weer
 • Die nagberg (saam met J.J.G. Grobbelaar)
 • Knapsak (saam met J.J.G. Grobbelaar)

1966

 • Kietsie die sirkuskat
 • Die lelikste padda
 • Man van die volk

1967

 • Die verlore stad (saam met J.J.G. Grobbelaar)
 • Die vermaaklike lewe van Tyl Uilspieël

1968

 • Geliefde generaal
 • Onder die skedelvlag
 • Moesan die Muisman
 • Die mooiste Afrikaanse sprokies

1969

 • As die fluitspeler kom
 • Trippe trappe trone
 • Hiert! Daar kom die speelman aan
 • Kaskenades op Kykuit
 • Klaas Luiaard en ander Afrikaanse sprokies
 • Die mense is bang vir Petrus Alsander
 • Die Swaaplanders

1970

 • Wolraad Woltemade en ander Afrikaanse heldedade
 • Die twee kapteins en ander Afrikaanse heldeverhale
 • Die eensame jagter en ander Afrikaanse heldeverhale
 • Hasie Musikant en ander Afrikaanse sprokies
 • Die lui skoenmaker en ander Afrikaanse sprokies
 • Die maanklip

1971

 • Die seun in die pad
 • Die dief in die nag en ander Afrikaanse sprokies
 • Japie Greyling en ander Afrikaanse heldeverhale
 • Japsnoet
 • Die laaste leeu van die Karoo en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • Maans se straf en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • 'n Man genaamd Mot en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • Die merkwaardige en ongelooflike geskiedenis van dokter Dinkel van die
 • Ou-Kaap
 • Ou Waarsêer en ander Afrikaanse sprokies
 • Racheltjie de Beer en ander Afrikaanse heldeverhale
 • Slang! slang! en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • So by my kool! en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • Die twee broers en ander Afrikaanse kampvuurstories
 • Vlerkvoet en ander Afrikaanse sprokies
 • Die vurige wa en ander Afrikaanse kampvuurstories

1972

 • Die avonture van die sewe swape
 • Die dokter wat dieretaal kon praat
 • Die hoë land
 • Lanterntjie brand en ander Afrikaanse sprokies
 • Ouvrou Rooimus en ander Afrikaanse sprokies
 • Die rob-vrou en ander Afrikaanse sprokies
 • Storieman se tyd

1973

 • Pas op vir Rapetal!
 • Varkies in die bone
 • Koning leeu se verjaardag

1974

 • As Pa vertel
 • Blou-ogies: 'n ou Afrikaanse volksverhaal
 • Stories vir die lente
 • Verhale van die veld
 • Volkslewe van die Afrikaner
 • Die wit pyl, of Waar die Suidewind vandaan kom
 • Die troue in die poppekas
 • Krek die vrek
 • Die mier en die olifant

1975

 • Koeitjies in die klawer
 • Duimeling: 'n ou Afrikaanse volksverhaal
 • Stories vir die somer

1976

 • Hopla Hans
 • Die groot Afrikaanse heldeboek
 • Langkappie is haar naam
 • Die nag der nagte
 • Pietervlie
 • Uit ou Mi’kai se dae

1977

 • Boerewysheid[38]
 • Die groot nuwe Kinderbybel met toeligting
 • Hans die geluksoeker
 • Harrie Hus hik
 • Die kinders en die veldkornet
 • My mooi rympieboek
 • Die petaljes van die drie patatte

1978

 • Daar’s 'n ding aan die gang in die akkerbos
 • Die groot Afrikaanse fabelboek
 • Korporaal Woltemade
 • Mooi potte! Mooi panne!

1979

 • Die Turkse tapyt

1980

 • Aandstories vir kleuters
 • Rensie en Raaitjie hardloop resies
 • Die somer van die jagluiperd
 • Skrywers in beeld: C. Louis Leipoldt

1981

 • Keiser, keiser Karelyn
 • Kabouterman
 • Kyk, daar’s vuur in die bome

1982

 • Jakkalsdraf en wolwedans
 • Die vermaaklike lewe van Tyl Uilspieël

1983

 • Eendag was daar 'n Domjan
 • Fluit-fluit
 • Mannie Aap
 • 'n Koning genaamd leeu

1984

 • Poorters
 • 1 tot 12, my telboek
 • Die aarde moet vry wees
 • Die drie wonderdogters
 • Die goue appel
 • A is 'n akker: 'n ABC-boek
 • Die mooiste Afrikaanse sprokies
 • Uiltjie, uiltjie in die spieël

1985

 • As Liefie en Grr kom kuier
 • Avontuurkamp (saam met Marius du Plooy)
 • Dankie, meneer Nols
 • Klaas Naald-hulle
 • Wipplank, ons speel met woorde
 • Yslike Awie

1986

 • Wensfontein
 • Die alsiende oog
 • Klawerjas
 • Doer in Dierlandy
 • Die boebels van Biebelbommel

1987

 • Lank lewe Leeuhart
 • Die drie geskenke
 • Pietrie Petronella
 • Sewes Papegaai
 • Towerlantern

1988

 • Moesan Muis
 • Hier’s ons weer!
 • Die huis met die sewe deure
 • 'n Liewe lawwe lollery
 • O, die vrolike Kersfees ver oor die see
 • Die ontvoering van Gawie Gans

1989

 • Bonso Beertjie
 • Die gelukkigste beer
 • Mallemeule
 • Trompettertjie
 • Wieliewalie

1990

 • Lelik en Lieflik: 'n ou Franse verhaal
 • Wie werk die hardste?

1991

 • Hoera vir Moesan!
 • Voëls van eenderse vere

1992

 • Kardoes

1993

 • Straatryme

1997

 • Die rooi lappieskombers

1999

 • Kommandeer! Kommandeer!

2001

 • Tyd van die penkoppe

2002

 • Hessie Kwedet

2003

 • Die tweede gerf

Redakteur en samesteller

wysig

1962

 • Die elfde uur – Dirk kamfer

1980

 • Die Vrystaat en sy mense

1994

 • Waar die volk skep – Abel Coetzee

2000

 • Stories op rym

Vertalings

wysig

1963

 • Rotjie * Anne de Vries

1964

 • Gevleuelde broers – Geoffrey Norris
 • Die ongelooflike reis – Sheila Burnford

1968

 • Heidi – Johanna Spyri
 • Roepstem van die wildernis – Jack London

1969

 • Grysling – Jane Hyatt Yolen

1972

 • Die mier en die olifant – Bill Peet

1974 * Maerland die minstreel – William Steig

 • Moedige Maks – Kin Platt
 • Otjie Vark – Arnold Lobel
 • Vlieg op vlug – Mike MacClintock

1975

 • Sors die onstuitbare seeslang – Bill Peet

1976

 • My lekker groot storieboek – Richard Scarry

1988

 • Die Helen Oxbury storieboek – Helen Oxbury

Bronne

wysig
 • Kannemeyer, J.C. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2. Academica. Pretoria, Kaapstad en Johannesburg; Eerste uitgawe; Eerste druk, 1983.
 • Cloete, T.T. (red.) Die Afrikaanse literatuur sedert sestig. Nasou Beperk. Eerste uitgawe, 1980.
 • De Vries, Abraham H. Kortom 2. Human & Rousseau. Kaapstad en Pretoria. Eerste uitgawe, 1989.
 • Grové, A.P. Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans. Nasou Beperk. Vyfde uitgawe. Eerste druk, 1988.
 • HAUM. Stellenbosse Galery. HAUM-Uitgewers. Kaapstad en Pretoria, 1974.
 • Kannemeyer, J.C. Die Afrikaanse literatuur 1652–2004. Human & Rousseau. Kaapstad en Pretoria; Eerste uitgawe, 2005.
 • Malan, Charles. Kleinbegin in die prosa. De Jager-HAUM Uitgewers. Pretoria. Tweede uitgawe; Sewentiende druk, 1994.
 • Van Coller, H.P. (red.) Perspektief en Profiel Deel I. J.L. van Schaik-Uitgewers. Pretoria. Eerste uitgawe, 1998.
 • Van Coller, H.P. (red.) Perspektief en Profiel Deel 2. J.L. van Schaik-Uitgewers. Pretoria. Eerste uitgawe, 1999.
 • Van Coller, H.P. (red.) Perspektief en Profiel Deel 3. Van Schaik-Uitgewers. Pretoria. Eerste uitgawe, 2006.
 • Wybenga, Gretel en Snyman, Maritha (reds.) Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom. Lapa-Uitgewers; Eerste uitgawe; Tweede druk, 2005.
 • Du Plessis, Sonia. Verhale uit ‘Verlore paradyse’. Tydskrif vir Letterkunde. Jaargang 35 no. 2, Mei 1997
 • Malan, Marlene. Ou sontjie sak weg. Rapport. 20 Januarie, 2013.
 • Pieterse, H.J. Van messel tot lakenskeur: ‘Verlore paradyse’. Tydskrif vir Letterkunde. Jaargang 35 no. 4 en Jaargang 36 no. 1, November 1997/Februarie 1998.
 • Supreme Court reporter. Get rid of pig stench. The Cape Times, 17 Maart 1990.

Verwysings

wysig
 1. Lizmar Boeke: http://www.lizmarboeke.co.za/Skrywers/Pieter-W-Grobbelaar/pieter-w-grobbelaar.html Geargiveer 21 Maart 2016 op Wayback Machine
 2. Esaach: http://www.esaach.org.za/index.php?title=Grobbelaar,_Pieter_Willem
 3. Botha, Danie. Pieter W. Grobbelaar. Die Kaapse Bibliotekaris, Volume 33 no. 4 April 1989.
 4. NB-Uitgewers: http://www.nb.co.za/authors/2972 Geargiveer 22 Augustus 2016 op Wayback Machine
 5. Stellenbosch Writers: http://www.stellenboschwriters.com/grobbelaar.html
 6. Kakkerlak: http://kakkerlak.co.za/skrywersprofiele/grobbelaar-pieter-w/ Geargiveer 15 Maart 2016 op Wayback Machine
 7. Brits, Elsabé. 'n Lewe: Jakkals en Wolf se skepper sterf. Beeld, 21 Januarie 2013.
 8. Grové, A.P. Beeld, 6 Mei 2002.
 9. Kombuis, Koos. Rapport, 19 Mei 2002.
 10. Grové, A.P. Beeld, 14 Julie 1997.
 11. Hambidge, Joan. Tydskrif vir Letterkunde. Jaargang 35 no. 4 en Jaargang 36 no. 1, November 1997/Februarie 1998
 12. Loots, Sonja. Rapport, 19 Oktober 2003.
 13. Wybenga, Gretel. Beeld, 19 Januarie 2004.
 14. Muller, H.C.T. Beeld, 2 Junie 1980.
 15. Kruger, J. Die Transvaler, 11 Mei 1981.
 16. P.G.N. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 2, Junie 1975
 17. Brink, André P. Rapport, 9 September 1984.
 18. Van Zyl, Ia. Tydskrif vir Letterkunde. Jaargang 23 no. 2, Mei 1985.
 19. Van Zyl, Ia. Tydskrif vir Letterkunde. Jaargang 25 no. 4, November 1987.
 20. Kannemeyer, J.C. Insig, Maart 1994.
 21. Steenberg, Elsabe. Tydskrif vir Letterkunde. Nuwe reeks 18 no. 1, Februarie 1980.
 22. Wiehahn, Rialette. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 3, September 1975.
 23. Wiehahn, Rialette. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 1, April 1975.
 24. Steenberg, Elsabe. Tydskrif vir Letterkunde. Nuwe reeks 20 no. 3, Augustus 1982.
 25. Wiehahn, Rialette. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 3, September 1975.
 26. Steenberg, Elsabe. Tydskrif vir Letterkunde. Nuwe reeks 20 no. 3, Augustus 1982.
 27. Wiehahn, Rialette. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 3, September 1975.
 28. Snyman, Lydia. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 26 no. 2, Junie 1986.
 29. Wiehahn, Rialette. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 15 no. 1, April 1975.
 30. Pretorius, J.C. Tydskrif vir Letterkunde. Nuwe reeks 15 no. 2, Mei 1977.
 31. Anoniem. Beeld, 18 Junie 2001.
 32. Storiewerf: http://www.storiewerf.co.za/cvs/cv_pieterwgrobbelaar_ph.htm Geargiveer 13 September 2014 op Wayback Machine
 33. De Vries, Willem. Pieter Grobbelaar onthou vir sy ‘restourasie’. Beeld, 25 Januarie 2013.
 34. Maandblad Zuid-Afrika: http://www.maandbladzuidafrika.nl/node/81 Geargiveer 6 Junie 2013 op Wayback Machine
 35. Anoniem. Liedjie-navorser wen Artes-toekenning. Matieland, Jaargang 31 no. 2 1987.
 36. De Vries, Willem. Cloete, Grobbelaar en Bakkes met Woordfees-medaljes vereer. Beeld, 16 Maart 2011.
 37. Anoniem. Profiel: Pieter W. Grobbelaar. Publicare, April 1988.
 38. Pienaar, Lydia. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jaargang 18 no. 1, Maart/April 1978.