Pous Johannes kan verwys na 'n aantal pouse (en/of teenpouse) van die Rooms-Katolieke Kerk (vir pouse met die naam Johannes van die Koptiese Kerk sien Pous Johannes (Kopties)) nl.: