Hoërskool Kroonstad

Die Hoërskool Kroonstad (ook bekend as die Blouskool) het in 1994 tot stand gekom nadat die voormalige Hoërskool Kroonstad (Ou Blouskool), die Kroonstad Landbouskool (Lanties), die Hoër Tegniese Skool De Wet Nel (Ampies) asook die Johan Slabbert Spesiale Skool geamalgameer het. Die skool bied kultuuraktiwiteite soos Voortrekkers, koor, dramatiese kunste, CSV, junior landbou, ’n staptoer, redenaars en hip hop aan. Die skool bied ook fasiliteite vir sportsoorte soos rugby, netbal, hokkie, gholf, krieket, atletiek, tennis, swem en jukskei aan. Burger Geldenhuys, André Venter, Faan Rautenbach en Michael Claassens is Springbokke wat bande met die Blouskool het.

Hoërskool Kroonstad
Blouskool
Gestig 1994 (na die samesmelting van Hoërskool Kroonstad, Kroonstad Landbouskool, Hoër Tegniese Skool De Wet Nel en Johan Slabbert Spesiale Skool)
Stad Kroonstad
Provinsie Vrystaat
Land Suid-Afrika
Koshuis(e) Huis Smith
Huis de Klerk
Huis van der Merwe
Webblad www.blouskool.co.za

Geskiedenis

wysig
 
Ou Blouskool sakwapen

Die Blouskool het sy ontstaan gehad uit die Kroonstad Skool. Mnr. M.F. Toerien het Mnr. A. Morrison in April 1919 opgevolg as skoolhoof van die skool in Kroonstad. Die skool was op nege plekke deur Kroonstad versprei en het toe 1115 leerlinge gehad en ’n personeel van 53. Mnr. Toerien moes glo elke dag met sy fiets die dorp platry om die klasse te besoek. Mnr. H.C. van Niekerk was die onderhoof.

In 1919 is met die oprigting van die nuwe Hoërskoolgebou begin en die nuwe gebou is op 21 Mei 1920 formeel deur die administrateur geopen. Met die aanvang van die nuwe kwartaal op 21 Julie 1920 was die verdeling van die skole in Kroonstad nou in werking met Mnr. Toerien as die hoof. Die skool was nou bekend as die Middelbare skool. Die ander skole wat deur hierdie verdeling tot stand gekom het, was die Primêre Skool en English Primary. Mnr. Toerien was die eerste skoolhoof wat die skooldagboek (logboek) in Afrikaans gehou het. In 1930 verwys die Inspekteur van Onderwys egter na die "Hoërskool Kroonstad".

Mnr. Toerien tree in 1934 uit as hoof om te help met die saamstelling van die Afrikaanse Woordeboek in Stellenbosch en word opgevolg deur Mnr. P.J. Loubser.

Mnr. Loubser stel in 1937 die kleredrag vas as volg:

 • Vir Dogters:
  • "Gym-kostuum met ’n wit hemp bloese, met of sonder ’n jersie wat enige kleur kan hê, maar donkerblou word aanbeveel"
  • Kouse: Lang swart kouse gedurende maande April-September. Kort sokkies van enige kleur gedurende somermaande.
  • Hoede: As hoed gedra word, moet dit ’n wit panama wees.
 • Vir Seuns:
  • Klere: Grysbroek van enige materiaal met skoolkleurbaadjie.
  • Hemde: Vry keuse met skooldas of sonder das.
  • Kouse: Donkerblou met omslag van skoolkleure.

Die eerste jaarblad was ’n gesamentlike jaarblad van die Volkskool, English Primary en die Blouskool en het in 1936 verskyn. In 1940 het die eerste onafhanklike jaarblad verskyn. In Desember 1939 skryf Mnr. Loubser oor ’n vlaag van kindersiektes wat die skool getref het – die koshuise was onder kwarantyn en die skoolbywoning het so laag as 48% gedaal. In Januarie 1941 het Mnr. C.P. Venter vir Mnr. Loubser opgevolg as die skoolhoof. In 1941 is die skoollied deur Mnr. A.B. Cilliers gekomponeer en deur Mnr. P.G. Uys, die sangmeester getoonset.

In 1943 is ’n Wetenskaplike Vereniging gestig onder leiding van mnr. Van Reenen. Junior en Senior matrieks kon met betaling van 1/- ledegeld lede word. Mnr. A.F.S. Kriek volg Mnr. Venter op as skoolhoof in 1945. Hierdie jaar word daar ook vir die eerste keer besluit om ’n hoofseun en -dogter te kies en Chris Venter en Helet Malan (later Den Hartog) word verkies. In 1946 het Dr. Z.J. Pretorius en mnr. Wolfaardt van Afrikaanse Pers oorgegaan tot die uitgee van "Die Kroonstadter" - ’n volbloed koerantjie wat deur die leerlinge versorg is. Vanaf 1947 het die gebruik ontstaan om die jaarblad op te dra aan ’n vertrekkende kollega en die eer het Mej. Boudine van Heyningin te beurt geval wat ses-en-twintig jaar aan die skool verbonde was.

Die hoogtepunt van 1952 was die Van Riebeeck-fees. Vier-en-dertig leerlinge van die Blouskool het onder toesig van mnr. J.A. Neethling afgereis na Kaapstad om die feestelikheid by te woon. In 1955 is ’n nuwe onderwysrigting begin deur 234 St. 6 leerlinge oor te plaas na die Hoërskool.

In 1961 is Mnr. Kriek deur Mnr. A. Strauss opgevolg en 1963 is daar met die konstruksie van ’n nuwe gebou begin teen ’n beraamde koste van R200 000.00. Die hoeksteen van die nuwe gebou is op 24 April 1965 deur Sy Edele dr. L.C. Steyn, Hoofregter van die Rep. van Suid-Afrika en oud leerling, gelê. Met die heropening van die skool op 5 Oktober 1965 het Mnr. Strauss die volgende in die skooldagboek geskryf: "Na pouse het ons oorgetrek na die eerste vleuel van die nuwe gebou".

Op 25 Januarie 1963 is die Lentehof koshuis ingewy. By die geleentheid het bugemeester Fowler gesê: "Several things were achieved in 1963 when the K.H.S. acquired for the first time in history their extended school grounds stretching from Reitz Street across Brand and Hill streets right down to the river banks." Die nuwe Opsaal seunskoshuis is in 1969 in gebruik geneem.

In 1966 het Mnr. C.J. Kleyn vir Mnr. Strauss opgevolg met die woorde: "I believe in a policy of non-discrimination and fairness. To me, all parents, rich or poor .. all pupils intelligent or less talented, are all of equal importance. Where I do discriminate, however, is between the lazy and the diligent. I won’t spare myself and I expect everyone attached to the Kroonstad High School to do his or her honest duty, to the best of their ability".

Hy is op sy beurt in 1968 deur Mnr. D.J. Scheepers opgevolg.

Samesmelting

wysig

In 1994 smelt Hoërskool Kroonstad, die Kroonstad Landbouskool, die Hoër Tegniese Skool De Wet Nel en Johan Slabbert Spesiale Skool saam. Die trotse geskiedenis en tradisies van al hierdie skole het bygedra daartoe dat Hoërskool Kroonstad sy karakter en tradisies verder kon uitbrei.

Johan Slabbert Terrein funksioneer op sy eie onder die vaandel van die Blouskool. Die terrein se skooldrag verskil effens deurdat hulle wit hemde dra.

Ander

wysig

Die skool is een van baie min in Suid-Afrika wat akademiese, tegniese en landbourigtings bied. Dit kom weens die feit dat die drie rigtings vroeër in afsonderlike skole aangebied is.

Die nuwe skoolvlag is in 2008 deur mnr. B Morgan ontwerp en word sedert die tweede kwartaal van 2008 gebruik vir algemene vertoon en vlagparades.

Koshuise

wysig

Die drie koshuise waar kosgangers kan tuisgaan is Huis Smith, Huis De Klerk en Huis Van der Merwe.

Noemenswaardige alumni

wysig

Eksterne skakels

wysig