Primêre Tarotkaarte

Die 22(24) primêre Tarotkaarte is die hoof Tarotkaarte en verteenwoordig verskillende grondwaarhede met spesifieke betekenisse. Die volgende is kaarte in die Tarotpak met die ooreenstemmende konsepte wat verteenwoordig word in die kaarte:

1. Gek: Vertroue en spel.

Die gek word gewoonlik voorgestel deur 'n jong man wat op 'n pad loop met 'n al sy besittings in 'n sak, aan die end van 'n stok vasgemaak is, en wat oor die skouer gedra word. Aan die gek se voete is gewoonlik 'n hond wat opgewonde langs die man blaf. In baie voorstellings is die man besig om na 'n afgrond te stap.

2. Towenaar: Eie realiteit en visie.

Die towenaar word gewoonlik voorgestel deur 'n man wat in beheer is van al die elemente van die natuur naamlik vuur, aarde, lug en water.

3. Hoë priesteres: Intuïsie en insigte.

Die hoë priesteres word gewoonlik voorgestel deur 'n dame tussen twee pilare met 'n boek (of ander simbool van wysheid) in haar hande.

4. Keiserin: Oorvloed en kreatiwiteit.

Die keiserin word voorgestel as 'n vrou wat of swanger is of wat 'n kind versorg.

- Intuïsie:

5. Keiser: Mag en verantwoordelikheid.

Die keiser is 'n man wat gewoonlik beklee is met duidelike simbole van mag soos byvoorbeeld 'n kroon.

6. Opperpriester: Leer en onderrig.

Die opperpriester is 'n man wat omring is deur geestelike simbole en het soms ook 'n boek in sy hande waarin die waardes wat hy beskerm neergeskryf is.

7. Verliefdes: Self-liefde en romanse.

Die Verliefdes word gewoonlik voorgestel deur 'n man en vrou wat duidelik verlief is op mekaar. 'n Derde persoon word soms ingesluit wat die paartjie verbind aan mekaar of anders word 'n simbool soos Kupido gebruik om die liefdes verband tussen die twee te verteenwoordig.

8. Strydwa: Selfgerigtheid en ywer

Die strydwa word voorgestel as 'n man wat met 'n riddersharnas wat hom van kop tot toon beskerm. Hy staan gewoonlik op 'n twee wiel strydwa wat deur vier diere getrek word.

9. Sterkte: Volharding en oorwinning

Sterkte word voorgestel deur 'n vrou saam met 'n leeu. Verskeie maniere word gevind om aan te toon dat die vrou beheer uitoefen oor die leeu deur byvoorbeeld op die leeu te sit of anders om die leeu se bek oop te maak.

10. Kluisenaar: Innerlike wysheid en toepassing

Die kluisenaar is gewoonlik 'n man met 'n eenvoudige kleed wat stap met 'n kierie in die donker terwyl hy die pad met 'n lamp verlig.

11. Gelukswiel: Sikliese verandering en nuwe inisiatiewe

Die gelukswiel is gewoonlik 'n wiel met agt speke. Op die rand van die wiel word die letters ROTA geskryf. Gewoonlik is daar drie wesens wat op of af teen die wiel klim.

12. Geregtigheid: Gebalanseerde visie en regverdigheid

Geregtigheid of aanpassing word voorgestel deur 'n dame wat 'n stel skale vashou.

13. Opgehangde man: Perspektief en geduld

Die opgehangde man word voorgestel deur 'n man wat aan sy voet onderstebo hand.

14. Dood: Natuurlike transformasie en/of eindpunt

Die dood word of deur 'n grafsteen, doodskis of deur 'n geraamte met sy sekel voorgestel.

15. Matigheid: Integrasie van geestelike waarhede

Matigheid word normaalweg voorgestel deur 'n dame met twee bekers staan. Die bekers besit verskillende vloeistowwe wat vermeng word in die regte hoeveelhede deur die dame.

+ Waarheid

16. Duiwel: Slagoffer van omstandighede

Die duiwel word gewoonlik voorgestel deur 'n mensdier wat 'n bokkop het, die lyf van 'n man maar hoewe eerder as voete. 'n Man en vrou is gewoonlik aan die voete van die duiwel in kettings vasgemaak.

17. Toring: 'n Dramatiese verandering of omskommeling

Die toring word voorgestel as 'n hoë gebou wat besig is om in mekaar te stort. Gewoonlik is daar 'n mens of twee wat vanaf die toring tuimel.

18. Ster: Waarheid en hoop

Die ster word gewoonlik voorgestel deur 'n jong dame wat in die nag sit en water skep uit 'n poel.

19. Maan: Onbewuste en/of onvoorwaardelike liefde

Die maan word voorgestel deur 'n prent van 'n sekelmaan.

20. Son: Vreugde en uitlewing

Die son word gewoonlik voorgestel deur 'n prent waar die son sentraal staan tot die simboliek van die kaart.

21. Beoordeling: Wonderwerke en skielike positiewe verandering

Beoordeling word voorgestel deur 'n engel wat op 'n trompet blaas met 'n duidelike onderskeid tussen twee toestande waarvan die een duidelik positief uitgebeeld word en die ander duidelik negatief.

22. Wêreld: Voltooiing en Voleinding

Die wêreld word voorgestel deur 'n aardbol in die ruimte.

In die okkultisme word die 22 kaarte verbind aan die Kabbalah se 22 lewenspaaie tussen die tien knooppunte van die Boom van die Lewe