Wikipedia:Lugvaartterme

Dit is 'n poging hierdie om Afrikaanse woorde vir algemene Engelse lugvaartterme weer te gee of te skep.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

AWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Abeam Dwars, langsaan, regteenoor
Abort/Reject Aborteer
Accelerate Versnel
Acceleration Versnelling
Action list Aksielys
Advance angle Voorloophoek
Advancing blade Voorwaartse blad
Adverse Ongunstig
Adverse aileron yaw Rolroergier
Adverse yaw Ongunstige gier
Advisory airspace Advieslugruim
Aerobatic Kunsvlieg, kunsvlug
Aerodrome vliegveld
Aerofoil Stroomblad, vlerkprofiel
Aerodynamic (adj) Lugdinamies
Aerodynamics (n) Lugdinamika
Aeroplane Vliegtuig
Aft Agter
Aileron Rolroer
Air force Lugmag
Air freight Lugvrag
Air traffic control Lugverkeerleiding
Air wing Lugvleuel
Airbrake Lugrem
Aircraft Lugvaartuig “vliegtuig” is iets anders!
Aircraft carrier Vliegdekskip
Airfield Vliegveld
Airframe Lugraam
Airflow Lugvloei
Airfoil Vlerkprofiel
Airmanship Lugsin, vliegkuns
Airport Lughawe
Airspace Lugruim
Airspeed Lugspoed
Airspeed indicator Lugspoedwyser
Airway Lugweg
Alternator Wisselstroomopwekker
Altimeter Altimeter, hoogtemeter
Altitude Hoogte, hoogte bo seespieël of hoogte bo seevlak)
Angle Hoek
Angle of attack Invalshoek
Angle of incidence Steekhoek
Angular momentum Hoekmomentum
Annunciator Waarskuwingslig
Antenna Lugdraad
Anti-aircraft Lugafweer
Anti-ice Yswering
Apparatus Toestel
Approach (n) Nadering
Apron Aansitblad,laaiblad,staanblad
APU access door Hulpkrageenheidstogangsdeur
Arc Boog
Arrester hook
Articulated rotor Gelede rotor
Artificial Kunsmatig
Artificial horison Kunsmatige horison Meer korrek is standwyser
Aspect ratio Aspekverhouding, slankheidsverhouding
Aspect ratio Slankheidsverhouding
ATB (air turnback) OIL (omdraai in lug)
Attitude (aircraft, disc) Stand
Attitude (pilot) Houding
Attitude indicator Standwyser
Audio Klank- (voorvoegsel)
Autogiro Outogiro
Autopilot Stuuroutomaat
Autorotation Outorotasie
Auxiliary Hulp
Auxiliary power unit Hulpkragbron
Avionics Avionika Onseker oor woord
Avoidance Vermyding
Axis As
Azimuth Rigting

BWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Backfire Terugplof
Bank Krink, kanteling
Bank angle Krinkhoek
Bar Staaf
Barrel roll Spiraalrol Nie vaatjierol nie.
Base leg Indraaisy
Beacon Baken
Bearing (machine) Laer
Bearing (radio) Peiling
Before landing checks Voorlandingsgebooie
Bendix Glyrat
Bernoulli’s principle Bernoulli se beginsel
Biplane Dubbeldekker
Black box Vlugopnemer
Blade (rotor) Blad
Blade angle Bladhoek
Blade sailing bladseil##
Bleed air Bloeilug
Blimp Ballonskip
Blowback Terugflap
Boundary Grens
Boundary layer Grenslaag
Brake Rem
Briefing Voorligting
Bus bar Bus, stam, geleistam
Butterfly valve Vlinderklep, vleuelklep

CWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Calibrate Yk
Calibrated Geyk
Cam Nok
Camber Kromming
Camshaft Nokas
Canard Neusvlerk Onsekerheid oor die woord
Canopy Kap, kajuitkap
Carbon dioxide Koolsuurgas
Carburettor Vergasser
Carburettor heat Vergasserhitte
Cargo plane Vragvliegtuig
Caution Versigtigheid
Ceiling Plafon, klimplafon
Centre of gravity Swaartepunt
Centre of pressure Drukmiddelpunt
Centreline Middellyn
Centrifugal middelpuntvliedend
Centripetal Middelpuntsoekend
Chord Koord
Cockpit Kajuit
Collective Pitch Gesamentlike steek reëlaar
Confirm Bevestig
Control yoke Stuurstang
Course Koers
Cruise Kruis
Cruise speed Kruisspoed

DWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Density altitude Digtheidshoogte
Dorsal
Downwind leg Windaf
Drag Sleur
Drain cap heater Aftapdopverwarmer

EWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Elevation Hoogte
Elevator Hoogteroer
Empennage Stertvlakke
Endurance Uithouvermoë
Endurance Reikafstand
Engine cowl Enjinkap
Engine cowl Enjinkappaneel

FWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Fan belt Waaierband
Final approach Finale nadering
Flameout
Flaps Klappe
Flight level Vlugvlak
Flutter Vladder
Forced landing Noodlanding
Fuselage Romp

GWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Gain Wins
Gauge Meter
Gear Rat
Gearbox Ratkas
General aviation Algemene lugvaart
Generator Opwekker
Gimbal
Glide Sweef
Glider Sweeftuig
Glidepath Glybaan
Glideslope Glyhelling
Go-around Verbyskiet
Governor Reëlaar
Gradient Helling
Gravity Swaartekrag
Ground cushion Grondkussing
Ground effect Grondeffek
Ground speed Grondspoed
Guidance Leiding
Gust Vlaag
Gyrocopter Girokopter
Gyroscope Giroskoop

HWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Hangar Loods
Harness Harnas
Hatch Luik
Header tank Houtenk
Heading Neusrigting, rigting
Heads-up display Opkykskerm
Height Hoogte bo grond
Helicopter Helikopter
Heliport Helihawe
Hemisphere Halfrond
Hijack (n) Skaking, kaping
Hijack (v) Skaak, kaap
Hinge Skarnier
Holding pattern Houpatroon
Holding point Houpunt
Holding RPM Houtoertal
Holdoff Afhou
Hooke’s joint Hooke-koppeling
Horsepower Perdekrag
Hot air balloon Warmlugballon
Hover Stilhang
Hub Naaf
Hull Romp
Humid Vogtig
Humidity Voggehalte
Hydraulic Hidrolies
Hydraulics Hidrolika
Hysteresis Histerese

JWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Jet (aircraft) straalvliegtuig, spuitvliegtuig
Jet engine Straalmotor
Jet fuel Stralerbrandstof
Jet plane Spuitvliegtuig
Jumbo jet Makrostraler

KWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Kit Boustel
Knot Knoop

LWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Leading edge Leirand
Leaning (as in mixture) Verarm (as in arm en ryk mengsel)
Lift Hefkrag
Longitudinal axis Langskeepsas
Loop Lus

MWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Manifold Spruitstuk
Manifold drain cock Spruitstukaftapkraan
Monoplane Enkelvlerk

NWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Nacelle Enjinhulsel
Nautical Seevaarts- (voorvoegsel)
Nautical mile Seemyl
Navaid Navigasiehulpmiddel
Navigation Navigasie
Navigation flight Oorlandse vlug
Nitrogen Stikstof
Noise (electrical) Ruis
Noise (environmental) Geraas
Normal axis Normale as
Nosewheel Neuswiel
Notch Keep

OWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Overhead Oorhoofs
Offset Afset
Operation complete Missie klaar / missie voltooi
Operational Bedryfs- (voorvoegsel)
Orbit (n) Wentelbaan
Orbit (v) Wentel
Oscillation Ossillasie
Overhaul Opknap, opknapping
Overhead (adj) Bo-oor
Overlap Oorvleueling
Over-pitching ##
Oxygen Suurstof
Oxygen mask Suurstofmasker

PWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Piston rod Suierstang
Pitch Opwip
Pitch Hei
Precautionary landing Voorsorglanding
Propeller Lugskroef
Propellor Pitch Steek van skroef
Pully Katrol
Pump interstage return port Pomptussentrapterugvloeipoort
Push Back Terugstoot

RWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Rocket Propusion Vuurpylaandrywing
Roll
Root fairing Wortelstroomkap
Rudder Rigtingsroer
Rudder ratio changer Rigtingsroerverhoudingswisselaar

SWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Side wind Dwarswind
Sideslip Glip
Slats Leikant klappe
Slats Leirand klappe
Slip and turn indicator Draai (?)
Slipstream Glystroom
Spanner Moersleutel
Spin Tolvlug
Spin recovery Tolvlug herstel
Splice terminal Splitslasaansluiter
Squawk Kekkel
Stall Staak
Stall recovery Staak herstel
Start Valve Moerklep
Straight and level Reguit en gelyk
Stressed skin wing Gespannehuidvlerk
Swing wing

TWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Tail plane Stertvlak
Taxiing Ry na die aanloopbaan of ry na die houpunt
Taxiway Rybaan
Throttle Gasarm
Throttle friction nut Gasarm skroefklemmoer
Thrust Stukrag
Thrust reverser fan sleeve Stukragtrustellerwaaierhuls
Torque Wringkrag
Torque wrench Wringsleutel
Track Grondbaan
Track Vlugbaan
Trailing edge Agterrand
Trailing edge Volgrand
Transition altitude Oorgangshoogte
Transition level Oorgangsvlak
Trim Trim
Trim tabs Trimvlak
Triplane Trippeldekker Driedubbele dekker (suiwerder :af)
Turboprop(eller) Turboskroef
Turret Skiettoring

UWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Undercarriage Onderstel
Unmanned Onbeman
Unserviceable Ondiensbaar
Upper limit Bogrens, boperk

VWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Vacuum pump Suigpomp
Variable sweep wing Vlerk met reëlbare pylhoek
Validation (licence) Bekragtiging
Vapour Damp
Vaporise Verdamp
Vapour lock Dampborrel
Variation (change) Wisseling
Variation (magnetic) Variasie
Vector Vektor
Velocity Snelheid
Venturi effect Venturi-effek
Vertical Vertikaal
Vertical speed indicator Vertikale spoedwyser
Visual flight Sigvlug
Voltage Spanning
Vortex Warreling, dwarreling
Vortex ring Warrelring
Vortices Werwels of vortekse

WWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Wake Volgstroom
Washout
Waypoint Draaipunt
Weight Gewig
Windscreen Windskerm, voorruit
Windsock Windkous
Wing Vlerk

YWysig

Engels Afrikaans Kommentaar
Yaw Gier
Yaw damper Gierdemper
Yoke Stuurstang

Eksterne skakelsWysig