Homofobie

Homofobie (afgelei van homo vir "homoseksueel" en fobie vir "vrees, angs"; beide Griekse woorde) is letterlik die angs vir homoseksualiteit. Die woord is in die twintigste eeu geskep, aanvanklik met 'n negatiewe betekenis: 'n haat vir of afkeer van homoseksuele en homoseksualiteit. Die woord homohaat word ook soms vir die fenomeen ingespan. 'n Persoon wat homofobiese gedrag toon, word 'n homofoob genoem. Dit is egter nie 'n fobie in die ware sin van die woord nie.

Demonstrasie teen homofobie in Parys, 2005
Homofobie