Die Ystertydperk is die periode wat volg op die Bronstydperk en word gekenmerk deur die bewerking van yster en die maak van ystergereedskap. Daar is nie ’n wêreldwye begintyd van die periode nie, aangesien mense in verskillende streke op verskillende tye begin het om ystergereedskap te maak.

In Griekeland, die Levant en Indië het die Ystertydperk omstreeks 1200 v.C. begin en in Wes-Europa omstreeks 800 v.C.

Van die voorwerpe wat in dié periode van yster gemaak is, sluit in wapentuie en gereedskap omdat die metaal sterker en makliker bewerkbaar was as brons. Brons, wat onbelangriker was, is gebruik vir die maak van versierings en perdetuie.