Lys van universiteite in Suid-Afrika

Wikimedia lysartikel

Hierdie is 'n lys van universiteite in Suid-Afrika. Vir doeleindes van die lys, word kolleges en universiteit gedefinieer as geakkrediteerde post-sekondêre instellings wat grade toeken.

Sommige private instellings is plaaslike kampusse van buitelandse universiteite. Inrigtings vir die toekenning van grade (beide openbare en privaat) moet geregistreer wees by, en hul spesifieke graadprogramme, geakkrediteer wees deur, die Raad vir Hoër Onderwys.

In 2004 het Suid-Afrika sy openbare stelsel vir hoër onderwys begin hervorm, [1] en klein openbare universiteite in groter instellings versmelt en geïnkorporeer. Aan die einde van die artikel word die universiteite en technikons van die land, wat saam met ander geïnkorporeer en saamgesmelt is en dus nie meer bestaan nie, gelys.

Twee nuwe universiteite is in 2013 van stapel gestuur, [2] Sol Plaatje-universiteit en die Universiteit van Mpumalanga. Hulle word voorlopig in die kategorie universiteite vir tegnologie ingedeel, ter afwagting van die uiteensetting van hul programme.

Openbare universiteite wysig

Openbare universiteite in Suid-Afrika word in drie soorte verdeel: tradisionele universiteite, wat teoreties gerigte universiteitsgrade aanbied; universiteite van tegnologie ("technikons"), wat professioneel-georiënteerde diplomas en grade aanbied; en omvattende universiteite, wat 'n kombinasie van beide soorte kwalifikasies bied. [3]

Tradisionele universiteite wysig

Instelling Bynaam Gestig Universiteit status Voorgraads Nagraads Totaal Ligging(s) Medium
Universiteit van Kaapstad Ikeys / UCT 1 Oktober 1829[4] 2 April 1918 18 421 10 653 29 074 Kaapstad Engels
Universiteit van Fort Hare UFH / Blues 1916[5] 9 074 2 000 11 074 Alice, Oos-Londen, Bhisho Eng
Universiteit van die Vrystaat Kovsies / UFS 28 Januarie 1904[6] 1950[7] 21 193 5 082 26 275[8] Bloemfontein, Phuthaditjhaba Eng
Universiteit van KwaZulu-Natal UKZN/Natal/Impi 1 Januarie 20041 1 Januarie 2004[9] 33 456 13 064 46 520 (2016)[10] Durban, Pietermaritzburg, Pinetown, Westville Eng
Universiteit van Limpopo Turfloop 1 Januarie 20051[11] 1 Januarie 2005 17 273 3 327 20 600 Polokwane, Mankweng Eng
Noordwes-Universiteit NWU/Pukke/Potch 1 Januarie 20041[12] 1 Januarie 2004 43 596 3 235 44 008 Mahikeng, Mankwe, Potchefstroom, Vanderbijlpark Afr (Potchefstroom kampus) Setswana (Mafikeng kampus) Eng (Vaaldriehoek kampus)
Universiteit van Pretoria Tuks/Tukkies/UP[13] 4 Maart 1908[14] 10 Oktober 1930[15] 28,450[16] 10 484 38 934 Pretoria, Johannesburg2 Eng
Rhodes-universiteit Rhodes/RU 31 Mei 1904[17] 10 Maart 1951 5 456 1 127 6 700 Grahamstad Eng
Sefako Makgatho Universiteit vir Mediese Wetenskappe3 SMU (voorheen bekend as MEDUNSA) 16 Mei 2014 16 Mei 2014 6 410 (2018)[18] Ga-Rankuwa, Pretoria Eng
Universiteit Stellenbosch Maties 1866[19] 2 April 1918 17 970 9 853 27 823 Stellenbosch, Saldanhabaai, Bellville, Tygerberg Eng
Universiteit van Wes-Kaapland UWC 1959[20] 1970 11 836 3 390 15 226 Bellville (Kaapstad) Eng
Universiteit van die Witwatersrand Wits 1896[21] 1922 24 621 13 234 38 353 Johannesburg Eng

Opmerking 1: Deur samesmelting van bestaande instellings Opmerking 2: Die universiteit se bestuurskool, die Gordon Institute of Business Science, het 'n kampus in Illovo en 'n middestadkampus in Pritchardstraat, in die middestad van Johannesburg. Opmerking 3: Afkomstig van die Universiteit van Limpopo waarmee die Mediese Universiteit van Suid-Afrika versmelt het.

Omvattende universiteite wysig

Instelling Bynaam Gestig Voorgraadse Nagraads Totale Ligging(s) Medium
Universiteit van Johannesburg UJ 1 Januarie 2005 § (1967 as RAU, Technikon Witwatersrand en die Oos-Randse kampus van Vista-universiteit ) > 50 000 [22] Johannesburg, Soweto Eng
Nelson Mandela-universiteit Madibaz/NMU 1 Januarie 2005 § (1964 as UPE ) 19 768 2 884 22 652 Gqeberha, George Eng
Universiteit van Suid-Afrika Unisa 1873 (UCGH) 300 000 Afstandsonderrig, met hoofkwartier in Pretoria, kampusse en streekskantore landwyd Eng
Universiteit van Venda UNIVEN 1982 10 968 Thohoyandou Eng
Walter Sisulu-universiteit Wsu 1977 (Unitra) 32 081 (2018) [23] Oos-Londen, Butterworth, Mthatha, Queenstown Eng
Universiteit van Zoeloeland Unizulu 1960 6 456 369 6 825 Empangeni Eng

Opmerking §: Deur samesmelting van bestaande instellings.

Universiteite vir Tegnologie wysig

Instelling Bynaam Gestig Universiteitstatus Voorgraads Nagraads Totaal (2011) Ligging(s) Medium
Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie CPUT/Cats 2005 1 2005 32000 Bellville, Kaapstad Eng
Sentrale Universiteit vir Tegnologie CUT 1981 9 933 Bloemfontein, Welkom Eng
Durban Universiteit van Tegnologie DUT 2002 1 2002 23000 Durban, Pietermaritzburg Eng
Mangosuthu Universiteit van Tegnologie MUT 1979 2007 Umlazi Eng
Universiteit van Mpumalanga 2013 2013 Nelspruit Eng
Sol Plaatje-universiteit SPU 2013 2013 Kimberley, Noord-Kaap Eng
Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT 2003 1 2003 60000 Pretoria, Nelspruit, Polokwane, Ga-Rankuwa, Soshanguve, Witbank Eng
Vaal Universiteit vir Tegnologie VUT 1966 2003 17000 Vanderbijlpark, Secunda, Kemptonpark, Klerksdorp, Upington Eng

Opmerking 1 : Deur samesmelting van bestaande instellings

Private seminare, institute en kolleges vir privaatgraadtoekenning wysig

Private kolleges, universiteite en sakeskole wysig

Instelling Bynaam Gestig Inskrywingsgetalle Tipe Ligging(s) Medium
The School of the Creative Economy (deel van Stadio Multiversity) AFDA 1994 Film, TV en akteurskool Johannesburg Eng
Akademia 2011 1 358[24] Afrikaans, Christelik, deeltyds en afstandsonderrig Centurion (Studiesentrums: Bellville, Boksburg, Pretoria, Krugersdorp, Somerset-Wes en Vanderbijlpark) Afr
Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (AROS) Aros 2003 800 Nie-winsgewend, Afrikaans, Christelik, onderwysopleiding Pretoria Afr
Belgium Campus ITversity 1999 800 Nie-winsgewend, bied grade en diplomas in inligtingstegnologie Pretoria, Kemptonpark en Gqeberha Eng
CityVarsity Geargiveer 11 Mei 2020 op Wayback Machine, deel van Educor Geargiveer 8 Augustus 2020 op Wayback Machine 1996 Skool vir media en kreatiewe kunste Kaapstad en Braamfontein, Johannesburg Eng
Boston City Campus and Business College 1992 25 000 Loopbaan-georienteerde programme in sake- en mediastudies 45 ondersteuningsentrums regoor Suid-Afrika Eng
CityVarsity Geargiveer 11 Mei 2020 op Wayback Machine, deel van Educor Geargiveer 8 Augustus 2020 op Wayback Machine 1996 Skool vir media en kreatiewe kunste Johannesburg, Kaapstad Eng
CTU Training Solutions CTU 1987 100,000 Privaat tersiêre inrigting Durban, Johannesburg, Kaapstad, Pretoria, Pietermaritzburg, Gqeberha, Bloemfontein, Nelspruit, Stellenbosch, Polokwane, Potchefstroom, Vereeniging Eng
eta College eta 1983 Sport- en Ontspanning bestuursgrade Pretoria, Kaapstad, George, Bloemfontein, Johannesburg, Gqeberha, Stellenbosch, Durban Eng
Cornerstone Institute 1970 Onafhanklike, nie-winsgewende instelling - Sielkunde, Etiek, Filosofie, Religieuse studies, Sakestudies, Onderwys, Sosiologie en Gemeenskapsontwikkeling. Kaapstad (Kantore: Johannesburg, Hatfield, Pretoria, Nelspruit, Witbank, Oos-Kaap, Hermanus, Helderberg, Plettenbergbaai, George) Eng
Damelin Geargiveer 10 Mei 2020 op Wayback Machine, deel van Educor Geargiveer 8 Augustus 2020 op Wayback Machine 1943 100,000 Privaatkollege Durban, Johannesburg, Kaapstad, Pretoria, Pietermaritzburg, Oos-Londen, Bloemfontein, Gqeberha Eng
Embury Institute of Higher Education, deel van Stadio Multiversity 1995 Onderwysopleiding (pre-skool en primêre skool onderwysers) Durban, Midrand en Pretoria Eng
Helderberg College of Higher Education Geargiveer 15 Junie 2019 op Wayback Machine HBC 1928 400± Sewende-dag Adventiste Christelike Privaat Hoër Onderwysinstelling Somerset-Wes, Kaapstad Eng
Henley Business School - Africa, 'n kampus van Henley Business School, Universiteit van Reading, VK Henley Internasionale Sakeskool Sandton Eng
IMM Graduate School, gestig deur die Instituut vir Bemarkingsbestuur 1960 Hoofsaaklik gefokus op afstandsonderrig - bemarking en besigheid Student ondersteuningsentrums in Kaapstad, Stellenbosch, Durban, Johannesburg (Edenvale, Milpark en Sandton), Pretoria en Harare, Zimbabwe Eng
Inscape Education Group Grade in Ontwerp Johannesburg Eng
MANCOSA, lid van Honoris United Universities 1995 Sakeskool Durban en Johannesburg Eng
Milpark Education, deel van Stadio Multiversity 1997 Voorgraads en nagraadse kwalifikasies in besigheid Johannesburg, Durban, Kaapstad Eng
IIE MSA, deel van The Independent Institute of Education Monash 2001 Privaat Hoër Onderwys, voormalig bekend as Monash SA, 'n kampus van die Monash Universiteit van Australië Johannesburg Eng
Pearson Institute of Higher Education[dooie skakel], 'n filiaal van Pearson Plc PIHE 2019 8000 Loopbaan-georiënteerde kwalifikasies en programme (voormalig bekend as Midrand Graduate Institute & CTI Education Group) Bedfordview, Bloemfontein, Kaapstad, Durban, Durbanville, Oos-Londen, Midrand, Nelspruit, Gqeberha, Potchefstroom, Pretoria, Vanderbijlpark Eng
Regenesys Business School Regenesys 1997 Internasionale sakeskool Sandton; Mumbai, Indië en Lagos, Nigerië Eng
Regent Besigheidskool, lid van Honoris United Universities Sakeskool Durban en Johannesburg Eng
Red & Yellow Creative School of Business Red & Yellow 1994 Kreatiewe sakeskool Kaapstad, Johannesburg Eng
Richfield Graduate Institute of Technology Richfield 1990 Loopbaan-georiënteerde kwalifikasies in inligtings-en kommunikasietegnologie; sake, ekonomie en bestuurs- en openbare administrasie Verskeie kampusse regoor Suid-Afrika Eng
IIE Rosebank College, deel van The Independent Institute of Education IIE Rosebank 1968 17000 Loopbaan-gefokusde kwalifikasies en programme Bloemfontein, Braamfontein - Johannesburg, Polokwane, Pretoria-stad, Pretoria Sunnyside, Pietermaritzburg en Durban Eng
SACAP Die Suid-Afrikaanse Kollege vir Toegepaste Sielkunde SACAP 1997 Privaat instelling - aanlyn Kaapstad, Durban, Pretoria, Johannesburg Eng
Suid-Afrikaanse Instituut vir Erfenisstudies en Bewaring[25] SAIHSC 1994 Privaat, nagraadse instelling Twee Riviere, Oos-Kaap Eng
Suidelike Sakeskool, deel van Stadio Multiversity 1996 Bestuur, polisiëring en die reg Hoofsaaklik afstandsonderrig, met kampusse in Krugersdorp en Windhoek, Namibië Eng
St Augustine College of South Africa 1999 Privaat katolieke tersiêre instelling, erken deur die Kongregasie vir Katolieke Onderwys as 'n Katolieke universiteit. Johannesburg Eng
Stenden South Africa2, 'n kampus van NHL Stenden Universiteit vir Toegepaste Wetenskap (Nederland) Stenden 10 April 2002 Programme in Hotel- en Rampbestuur Port Alfred Eng
The Open Window OW 1989 ±800 Visuele Kommunikasieontwerp, Film en Animasieskool. Irene, Pretoria Eng
IIE Varsity College, deel van The Independent Institute of Education IIE Varsity College 1993 16,900 Privaatkollege Kaapstad, Durban (Durban-Noord en Wes), Pretoria, Johannesburg (Midrand en Sandton), Pietermaritzburg, Gqeberha Eng
IIE Vega School, deel van The Independent Institute of Education Vega 1999 Bemarking en Reklame Kaapstad, Durban, Pretoria, Johannesburg Eng

1 Bied ook graadprogramme aan deur Regent-universiteit, Verenigde State van Amerika 2 Kampus van Stenden-universiteit, Nederland

Teologiese seminare wysig

Instelling Bynaam Gestig Inskrywing tipe Ligging(s) Medium
Afrikaanse Protestantse Akademie AP Akademie 1987 Teologiese seminaar Pretoria, Germiston Afr
Teologiese seminaar van Auckland Park ATS Teologiese seminaar Johannesburg Eng
Baptiste Teologiese Kollege van Suider-Afrika 1951 Teologiese seminaar Johannesburg Eng
Bybelinstituut van Suid-Afrika 1923 Nie-denominasionele, hervorming, Protestantse teologiese kollege Kalkbaai, Kaapstad Eng
Kaapstad Baptiste Seminaar CTBS 1976 Teologiese seminaar Kaapstad Eng
College of Transfiguration Cott Anglikaanse residensiële teologiese kollege Grahamstad Eng
Doxa Deo School of Divinity Teologiese seminaar Eng
Evangeliese Seminarium van Suider-Afrika Teologiese opleiding Pietermaritzburg Eng
George Whitefield Kollege 1989 Teologiese seminaar Kaapstad Eng
Seth Mokitimi Methodiste Seminaar Metodiste teologiese seminaar Pietermaritzburg Eng
St Josephs Teologiese Instituut Katolieke teologiese instituut Hilton, KwaZulu-Natal Eng
Suid-Afrikaanse Teologiese Seminarium 1996 Afstandsonderrig (aanlyn) teologiese seminaar Johannesburg Eng

Universiteitsranglys wysig

Liga tabelle van Suid-Afrikaanse universiteite is grootliks gebaseer op internasionale universiteitsranglyste, omdat daar nog nie enige spesifiek Suid-Afrikaanse ranglyste gepubliseer is nie.

Universiteitsnavorsingsamewerkings wysig

 • Kaapse konsortium vir hoër onderwys (CHEC)
 • Stigting van tersiêre instellings van die Noordelike Metropool (FOTIM)
 • Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA)
 • Suiderlike-onderwys- en navorsingsalliansie (SERA)

Ontbinde instellings wysig

Instelling Ligging Gestig Wanneer gesluit Notas
Bond South Africa Sandton 2004
Grens Technikon Mdantsane 2005 Nou deel van die Walter Sisulu Universiteit vir Tegnologie en Wetenskap
Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop Kaapstad 1873 1916 Hernoem na die Universiteit van Suid-Afrika
Kaapse Technikon Nou deel van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
Universiteit van Durban-Westville Durban 1972 1 Januarie 2004[9] Nou deel van die Universiteit van KwaZulu-Natal
Oos-Kaap Technikon 1994 2005 Nou deel van die Walter Sisulu Universiteit vir Tegnologie en Wetenskap
MEDUNSA Ga-Rankuwa 1976 1 Januarie 2005[11] Nou deel van die Universiteit van Limpopo
Technikon Natal Nou deel van die Durban Universiteit van Tegnologie
Universiteit van die Noorde Polokwane 1959 1 Januarie 2005 Nou deel van die Universiteit van Limpopo
Universiteit van Natal Pietermaritzburg, Durban 1910 1 Januarie 2004 Nou deel van die Universiteit van KwaZulu-Natal
Universiteit van Bophuthatswana Mafikeng 1 Januarie 2004[12] Nou deel van die Noordwes-Universiteit
Port Elizabeth Technikon Port Elizabeth, George 1882[26] 2005 Nou deel van die Nelson Mandela-universiteit
Universiteit van Port Elizabeth Port Elizabeth 31 Januarie 1964 2005 Nou deel van die Nelson Mandela-universiteit
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys Potchefstroom 29 November 1869 1 Januarie 2004 Nou deel van Noordwes-Universiteit
Randse Afrikaanse Universiteit Johannesburg 1967 2005 Nou deel van die Universiteit van Johannesburg
Technikon SA 1 Januarie 2004[27] Nou deel van die Universiteit van Suid-Afrika
Transvaal University College Johannesburg, Pretoria 1906 1910/1930 Voorganger van die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Witwatersrand. Die Universiteit van die Witwatersrand is van 1906 tot 1910 die Transvaal University College genoem. Die Universiteit van Pretoria is gestig as die Pretoria-tak van die Transvaal University College in 1908 en het die naam behou tot 1930.
Universiteit van Transkei Transkei 1977 2005 Nou deel van die Walter Sisulu Universiteit vir Tegnologie en Wetenskap
Universiteit van Gazankulu Giyani ? ? Waarskynlik versprei tussen die Universiteit van Venda en die Universiteit van Limpopo
Vista Universiteit Multi-stedelike kampusuniversiteit 1981 2004/2005 Saamgesmelt met die Nelson Mandela Universiteit, Universiteit van die Vrystaat, Universiteit van Johannesburg, Universiteit van Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika en die Vaal Universiteit van Tegnologie.
Technikon Witwatersrand Johannesburg 1925 2005 Universiteit van Johannesburg

Verwysings wysig

 1. "This website was recently revamped". www.unisa.ac.za (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 Maart 2009.
 2. "South Africa's new universities named". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Januarie 2015. Besoek op 20 Januarie 2015.
 3. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 Maart 2005. Besoek op 1 Maart 2005.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 4. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 15 Augustus 2013. Besoek op 15 Augustus 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) Our history Opgespoor op 13 Mei 2011
 5. "Archived copy" (in Japannees). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 25 Julie 2018. Besoek op 14 Mei 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 6. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 Desember 2013. Besoek op 28 April 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) Brief History Opgespoor op 28 April 2011
 7. Username *. "University of the Free State" (in Engels). SARUA. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 25 Julie 2018. Besoek op 24 Julie 2018.
 8. "Archived copy" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 15 Februarie 2014. Besoek op 17 Januarie 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 9. 9,0 9,1 "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Augustus 2012. Besoek op 28 Augustus 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) History - University of KwaZulu-Natal Opgespoor op 13 Mei 2011
 10. ":UKZN at a Glance:" (PDF). Besoek op 14 Oktober 2019.
 11. 11,0 11,1 ":University of Limpopo:". Ul.ac.za. Besoek op 24 Julie 2018.
 12. 12,0 12,1 "NWU, History of the NWU" (in Engels). Nwu.ac.za. 1 Januarie 2004. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 25 Julie 2018. Besoek op 24 Julie 2018.
 13. "New Students | University of Pretoria". Web.up.ac.za. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Oktober 2014. Besoek op 24 Julie 2018.
 14. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 November 2009. Besoek op 31 Augustus 2009.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) History of the University of Pretoria. Opgespoor op 31 Augustus 2009.
 15. "Pretoria School of Architecture" (in Engels). Artefacts.co.za. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 7 April 2020. Besoek op 24 Julie 2018.
 16. "Archived copy" (PDF). Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 19 Februarie 2012. Besoek op 12 Januarie 2012.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) UP in a Nutshell 2009. Opgespoor op 31 Augustus 2009.
 17. "Rhodes University-Where Leaders Learn" (in Engels). Ru.ac.za. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 Januarie 2015. Besoek op 24 Julie 2018.
 18. "A Little Giant Surely Reaching its Milestones" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 14 Oktober 2019. Besoek op 14 Oktober 2019.
 19. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 31 Januarie 2012. Besoek op 13 Desember 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) Opgespoor op 13 Mei 2011
 20. "Archived copy" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 3 Januarie 2013. Besoek op 13 Mei 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 21. "Archived copy". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 27 Desember 2011. Besoek op 12 Desember 2011.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) Opgespoor op 13 Mei 2011
 22. "University of Johannesburg" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 9 April 2020. Besoek op 14 Oktober 2019.
 23. "VC's state of the university address: Convocation AGM" (in Maleis). 2018. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 23 September 2019. Besoek op 14 Oktober 2019.
 24. https://akademia.ac.za/index.php/2020/04/17/vanjaar-ontvang-191-akademia-studente-kwalifikasies-in-absentia/ Geargiveer 16 Mei 2020 op Wayback Machine Opgespoor en besoek op 12 Mei 2020
 25. "The South African Institute for Heritage Science & Conservation". www.sainst.org.
 26. "Port Elizabeth (PE) Technikon" (in Engels). Study South Africa. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 24 Oktober 2019. Besoek op 25 November 2013.
 27. "This website was recently revamped" (in Engels). Unisa.ac.za. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 Maart 2009. Besoek op 24 Julie 2018.