Die Havengaprys is ’n jaarlikse prestigeprys wat deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns toegeken word vir oorspronklike navorsing op natuurwetenskaplike en/of tegniese gebied en kan net een maal aan ’n bepaalde persoon toegeken word.

Die belangrikste vereiste by die beoordeling van kandidate is navorsingspublikasies. ʼn Sterk aanbeveling van die prys is indien 'n kandidaat naas hoëgehaltepublikasies (patente, en dergelike) ook bewys lewer van die bevordering van sy/haar vakgebied in Afrikaans. Dit kan onder meer inhou: studieleiding; redaksionele werk in Afrikaans; populêre bydraes in die media; optredes by kongresse of seminare; bereidheid om werk in Afrikaans te laat vertaal, ensovoort.

Die prys word sedert 1945 toegeken en behels 'n medalje met 'n beeltenis van mnr. N.C. Havenga, 'n vorige minister van finansies (1929–1934 en weer 1948–1954).

Lys van wenners wysig

 
Prof. C.G.W. Schumann het die Akademieprys van Natuurwetenskap en Tegniek in 1946 gewen, die tweede en laaste keer dat dit onder dié naam toegeken is.

Akademieprys vir Natuurwetenskap en Tegniek wysig

 • 1945 – M.C. van Schoor (Ingenieurswese); dr. E. C. N. van Hoepen (Biologie)
 • 1946 – Prof. C.G.W. Schumann (Ekonomie)

Havengaprys wysig

 • 1947 – Dr. T.E.W. Schumann (Wis- en Natuurkunde); drr. P.J. du Toit en H.O. Mönnig (Geneeskunde)
 • 1948 – Dr. A.I. Malan (Chemie); dr. R.J. Ortlepp en prof. C.G.S. de Villiers (Biologie)
 • 1949 – Prof. D.L. Scholtz (Geologie); dr. S.J. du Plessis (Landbouwetenskappe)
 • 1950 – Dr. M.H. de Kock (Ekonomie); dr. R. Campbell Begg (Geneeskunde)
 • 1951 – Prof. S. Meiring Naudé (Wis- en Natuurkunde), prof. H.L. de Waal (Chemie)
 • 1952 – Dr. A.J. Heese (Biologie); dr. M.M. Loubser (Ingenieurswese)
 • 1953 – Prof. E.H.D. Arndt (Ekonomie); prof. J.J. Theron (Landbouwetenskappe)
 • 1954 – Dr. D.G. Steyn (Geneeskunde); Prof. H.A.W. Verlegen (Wis- en Natuurkunde)
 • 1955 – Dr. L.T. Nel (Geologie); drr. F.J. de Villiers en T.J.W. Jorden (Chemie)
 • 1956 – Dr. C.S. Grobler (Biologie); dr. C.R. van der Merwe (Landbouwetenskappe)
 • 1957 – Prof. F.R. Tomlinson (Ekonomie); prof. W.O. Neitz (Geneeskunde)
 • 1958 – Dr. A.J. Petrick (Chemie); prof. D.J. Malan (Wis- en Natuurkunde)
 • 1959 – Dr. L.D. Boonstra (Biologie); dr. A.J.A. Roux (Ingenieurswese)
 • 1960 – Prof. D.G. Franzsen (Ekonomie); prof. I. de V. Malherbe (Landbouwetenskappe)
 • 1961 – Prof. M.W. Henning (Geneeskunde); dr. J.N. van Niekerk (Fisika); prof. H. Rund (Wiskunde)
 • 1962 – Prof. H.G.W.J. Schweickerdt (Biologie); prof. G.W. Perold (Chemie)
 • 1963 – Prof. T.W. Gevers (Geologie); prof. B.J. Dippenaar (Landbouwetenskappe)
 • 1964 – Prof. O.S. Heyns (Geneeskunde); dr. A. Strasheim (Wis- en Natuurkunde)
 • 1965 – Proff. G. Eloff en J.D.J. Hofmeyr (Biologie); dr. P.R. Enslin (Chemie)
 • 1966 – Dr. W.L. Grant (Ingenieurswese); prof. D.M. Joubert (Landbouwetenskappe)
 • 1967 – Prof. A.J. Brink (Geneeskunde); prof. Jan H. van der Merwe (Wis- en Natuurkunde)
 • 1968 – Prof. P.A.J. Ryke (Biologie); prof. D.G. Roux (Chemie)
 • 1969 – Prof. D.R. Osterhoff (Landbouwetenskappe); dr. W.P. de Kock (Geologie)
 • 1970 – Prof. W.E. Frahn (Fisika); prof. H.P. Wassermann (Geneeskunde); prof. H.S. Steyn (Wiskunde)
 • 1971 – Prof. J.A. van Eeden (Biologie); prof. V. Pretorius (Chemie); dr. N. Stutterheim (Ingenieurswese)
 • 1972 – Prof. John de Villiers (Geologie); prof. D.G. Haylett (Landbouwetenskappe)
 • 1973 – Prof. P.H. Stoker (Fisika); prof. J.H. Louw (Geneeskunde); dr. A.P. Burger (Wiskunde)
 • 1974 – Prof. Miriam P. de Vos (Biologie); prof. C.J.H. Schutte (Chemie)
 • 1975 – Proff. O.R. van Eeden en A.P.G. Söhnge (Geologie); prof. B.C. Jansen (Landbouwetenskappe)
 • 1976 – Prof. C.W.F.T. Pistorius (Fisika, postuum); prof. H.W. Snyman (Geneeskunde); prof. G.J. Hauptfleisch (Wiskunde)
 • 1977 – Prof. M.J. Toerien (Biologie); prof. C.F. Garbers (Chemie); dr. J.J. Wannenburg (Ingenieurswese)
 • 1978 – Dr. J.E. van der Plank (Landbousetenskappe); drr. J.W. von Backström en J.F. Enslin (Geologie)
 • 1979 – Prof. B.J. Meyer (Geneeskunde); prof. P.C. Haarhoff (Fisika); prof. H.J. Schutte (Wiskunde)
 • 1980 – Prof. H.P. van der Schijff (Biologie)
 • 1981 – Prof. F.J. Joubert (Chemie); dr. H.G. Denkhaus (Ingenieurswese); mnr. A.F. Lombaard (Geologie; dr. B.W. Strydom (Landbouwetenskappe)
 • 1982 – Prof. P.J. Pretorius (Geneeskunde); prof. C.A. Engelbrecht (Fisika); prof. H.S.P. Grässer (Wiskunde)
 • 1983 – Prof. C.W. Holzapfel (Chemie); prof. N. Grobbelaar (Biologie)
 • 1984 – Prof. L. van Biljon (Ingenieurswese); prof. W.J. van Biljon (Geologie); prof. J. Heyns (Landbouwetenskappe)
 • 1985 – Prof. R.H. Lemmer (Fisika); prof. D.J. de Waal (Wiskunde); prof. J.N. Coetzee (Geneeskunde)
 • 1986Prof. J.C.A. Boeyens (Chemie); prof. D.G. Kröger (Ingenieurswese); prof. E.M. van Z. Bakker (Biologie)
 • 1987 – Dr. D.W. Verwoerd (Landbouwetenskappe); prof. W.J. Verwoerd (Geologie)
 • 1988 – Prof. J.H. Venter (Wiskunde); prof. J.S. Vermaak (Fisika); prof. O.W. Prozesky (Geneeskunde)
 • 1989 – Prof. B.V. Burger (Chemie); prof. G.N. Louw (Biologie); prof. J.D. van Wyk (Ingenieurswese)
 • 1990 – Prof. J.N.J. Visser (Geologie); prof. J.C. Bonsma (Landbouwetenskappe)
 • 1991 – Prof. G.C.L. Brümmer (Wiskunde); prof. F.J.W. Hahne (Fisika); prof. A. du P. Heyns (Geneeskunde)
 • 1992 – Dr. P.S. Steyn (Chemie); prof. J. van Staden (Biologie); prof. G. van R. Marais (Ingenieurswese)
 • 1993 – Prof. D.J.L. Visser (Geologie); prof. I.S. Pretorius (Landbouwetenskappe)
 • 1994 – Dr. J.T. Fourie (Fisika); prof. Amanda Lochner (Geneeskunde); prof. J.J. Grobler (Wiskundige Wetenskappe)
 • 1995 – Prof. J.G.C. Small (Biologie); prof. A.M. Heyns (Chemiese Wetenskappe); prof. J.A.G. Malherbe (Ingenieurswese)
 • 1996 – Prof. I.C. Rust (Geologie); prof. Z.A. Pretorius (Landbouwetenskappe)
 • 1997 – Prof. F. Lombaard (Wiskundige Wetenskappe); prof. H. Fiedeldey (Fisika, postuum); prof. H.J. Odendaal (Geneeskunde)
 • 1998 – Prof. M.J. Wingfield (Biologie); prof. D. Ferreira (Chemiese Wetenskappe)
 • 1999 – Prof. A. Eicker (Landbouwetenskappe); prof. C.P. Snyman (Geologie)
 • 2000 – Prof. J.F. van Staden (Chemiese Wetenskappe); prof. J.J.A. van der Walt (Biologiese Wetenskappe)
 • 2001 – Prof. R.C. Franz (Geneeskunde); prof. P.W. Crous (Biologiese Wetenskappe)
 • 2002 – Prof. J.R.E. Lutjeharms (Fisiese Wetenskappe); prof. F.C. Botha (Biologiese Wetenskappe)
 • 2003 – Prof. J.N. Eloff (Biologiese Wetenskappe); prof. H. Moraal (Fisiese Wetenskappe)
 • 2004 – Prof. Henk Huismans (Biologiese Wetenskappe)
 • 2005 – Prof. T.E. Cloete (Biologiese Wetenskappe)
 • 2006 – Prof. D.P. Laurie (Wiskundige Wetenskappe); prof. Ben-Erik van Wyk (Biologiese Wetenskappe)
 • 2007 – Prof. H.H. Vorster (Geneeskunde); prof. A.J. Reinecke (Biologiese Wetenskappe)
 • 2008 – Prof. M.A. du Plessis (Biologiese Wetenskappe); prof. H.G. Raubenheimer (Chemiese Wetenskappe); prof. I.C. Dormehl (Fisiese Wetenskappe)
 • 2009 – Prof. J.W.H. Swanepoel (Wiskundige Wetenskappe); Prof. J-H. Hofmeyr (Biologiese Wetenskappe)
 • 2010 – Prof. A.E. van Wyk (Lewenswetenskappe)
 • 2011 – Prof. D.E. Rawlings (Lewenswetenskappe)
 • 2012 – Prof. M.S. Potgieter (Tegnologiese Wetenskappe); prof. N.C. Bennett (Lewenswetenskappe)
 • 2013 – Prof. Dave Richardson (Lewenswetenskappe); prof. T.F. Kruger (Gesondheidswetenskappe)
 • 2015 – Prof. L.M.T. Dicks (Lewenswetenskappe); prof. J.P. Petzer (Fisiese Wetenskappe)
 • 2016 – Prof. A.M. Viljoen (Lewenswetenskappe); prof. R.C. Pattinson (Gesondheidswetenskappe)[1]
 • 2017 – Prof. Jolanda Roux (Lewenswetenskappe); prof. H.B. Geyer (Fisiese Wetenskappe)[2]
 • 2018 – Prof. Emile van Zyl (Lewenswetenskappe); prof. B.M. Herbst (Fisiese Wetenskappe)[3][4]
 • 2019 – Prof. I.A. Dubery (Plantmetabolomika); prof. B. Huisamen (Gesondheidswetenskappe)[5]
 • 2020 – Prof. J.A.C. Weideman (Fisiese Wetenskappe); prof. Bernard Slipper (Lewenswetenskappe)[6]
 • 2021 – Prof. J.M.M. (Marion) Meyer (Lewenswetenskappe); prof. O.B.W. (Oppel) Greeff (Gesondheidswetenskappe)[7]
 • 2022 – Prof. H.C. Swart (Fisiese Wetenskappe)[8]
 • 2023 – Prof. Gideon Malherbe Wolfaardt (Lewenswetenskappe)[9]

Bron wysig

Verwerk vanaf www.akademie.co.za (argief).

Verwysings wysig

 1. "Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: Bekronings 2016" (html). Litnet. 31 Maart 2016. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 9 Oktober 2019. Besoek op 1 April 2016.
 2. "Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: Bekronings 2017" (html). Litnet. 30 Maart 2017. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 April 2020. Besoek op 31 Maart 2017.
 3. "SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: 2018 se pryswenners bekend". Litnet. 13 April 2018. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 28 Augustus 2019. Besoek op 23 April 2019.
 4. Prinsloo, Dionē (13 April 2018). "SA Akademiepryse 2018" (PDF). Geargiveer vanaf die oorspronklike (pdf) op 21 Desember 2018. Besoek op 20 Mei 2019.
 5. Prinsloo, Dionē (12 April 2019). "Mediaverklaring" (PDF). Geargiveer vanaf die oorspronklike (pdf) op 1 Mei 2019. Besoek op 20 Mei 2019.
 6. "SA Akademie-pryse vir 2020 toegeken". Maroela Media. 21 Mei 2020. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 10 Junie 2020. Besoek op 22 Mei 2020.
 7. "SA Akademiepryse 2021" (PDF). SA Akademie. 16 April 2021. Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 6 Mei 2021. Besoek op 6 Mei 2021.
 8. "Naudé wen Hertzogprys met 'Dol heuning'". Maroela Media. 22 April 2022. Besoek op 27 Mei 2022.
 9. "SA Akademiepryse 2023" (PDF). SA Akademie. Besoek op 13 Mei 2024.