Lys van minerale

Wikimedia lysartikel

Dit is 'n lys van minerale wat tans beskryf word:

Naam Simmetrie Mindat Engels Etimologie Nickel-Strunz
abernathyiet tetragonaal 3 Abernathyite Persoon 8.EB.15
alabandiet kubies 89 Alabandite Plek? 2.CD.10
albiet triklinies 96 Albite Lat. albus 9.FA.35
ametrien 7606 Ametrine
anataas tetragonaal 213 Anatase Gr. ανάτασις 4.DD.05
andesien triklinies 200 Andesine Plek: Andes-berg, S.-Amer. 9.FA.35
aragoniet ortorombies 307 Aragonite Plek: Molina de Aragón 5.AB.15
arsenopiriet monoklinies 305 Arsenopyrite Chem of Duits arseenkies? 2.EB.20
asisiet tetragonaal 391 Asisite Plek:Asis 3.DB.40
autuniet ortorombies 433 Autunite Plek: Autun 8.EB.05
baddeleyiet monoklinies 480 Baddeleyite Persoon 4.DE.35
beril heksagonaal 819 Beryl Grieks:beryllos? 9.CJ.05
berryiet monoklinies 638 Berryite Persoon 2.HB.20d
berthiëriet ortorombies 640 Berthierite Persoon 2.HA.20
bismocliet tetragonaal 683 Bismocklite Chem BISMuth Oxide ChLoride 3.DC.25
bixbyïet kubies 691 Bixbyite Persoon 4.CB.10
boehmiet ortorombies 707 Boehmite Persoon 4.FE.15
bonaccordiet ortorombies 717 Bonaccordite Plek Bon Accord 6.AB.30
boraks monoklinies 722 Borax Arab. bauraq 6.DA.10
bunseniet kubies 801 Bunsenite Persoon 4.AB.25
brushiet monoklinies 793 Brushite Persoon:Brush 8.CJ.50
brusiet trigonaal 820 Brucite Persoon:Bruce 4.FE.05
bytowniet triklinies 815 Bytownite Plek: Bytown, Kanada 9.FA.35
bixbyïet kubies 691 Bixbyite-Mn Persoon: Maynard Bixby (1853-1935) 4.CB.10
calaveriet monoklinies 852 Calaverite Plek: Calaver County 2.EA.10
chalkopiriet tetragonaal 955 Chalcopyrite Gr.: chalkos+pyrites 2.CB.10a
cooperiet tetragonaal 1123 Cooperite Person 2.CC.35b
cotunniet ortorombies 1141 Cotunnite Persoon 3.DC.85
dawsoniet tetragonaal 1240 Dawsonite Persoon 5.BB.10
diamant kubies 1282 Diamond Gr.: adámās; onbedwingbaar 1.CB.10a
diaspoor ortorombies 1285 Diaspore Grieks:διασπείρειυ 4.FD.10
dioptaas romboëdries 1295 Dioptase Grieks? 9.CJ.30
dypingiet monoklinies 1338 Dypingite Plek: Dypingal 5.DA.05
enstatiet ortorombies 1384 Enstatite Gr.: teenstander 9.DA.05
epsomiet ortorombies 1393 Epsomite Plek 7.CB.40
ettringiet trigonaal 1414 Ettringite Plek: Ettringen 7.DG.15
fayaliet ortorombies 1458 Fayalite Plek: Fayal-eiland; Asore 9.AC.05
forsteriet ortorombies 1584 Forsterite Persoon 9.AC.05
galeniet kubies 1641 Galena Gr.: galene 2.CD.10
geokroniet monoklinies 1674 Geocronite Gr.: γή, aarde, antimoon, κρόνος, godheid Kronos, lood 2.JB.30a
gibbsiet monoklinies 1689 Gibbsite Persoon 4.FE.10
goethiet ortorombies 1719 Goethite Persoon 4.FD.10
grafiet heksagonaal 1740 Graphite Gr.: graphein 1.CB.05a
greigiet kubies 1747 Greigite Persoon: Greig 2.DA.05
gudmundiet monoklinies 1766 Gudmundite Plek: Gudmundstorp 2.EB.20
haliet kubies 1804 Halite Gr.: hals 3.AA.20
haueriet kubies 1831 Hauerite Persoon 2.EB.05a
heliotroop geen Heliotrope
hematiet ortorombies 1856 Hematite Gr. haima (bloed) 4.CB.05
hemimorfiet ortorombies 1860 Hemimorphite Gr. 9.BD.10
hessiet monoklinies 1881 Hessite Persoon: G.H. Hess 2.BA.30c
hiboniet heksagonaal 1897 Hibonite Persoon: Hibon 4.CC.45
homiliet monoklinies 1926 Homilite Gr. "om saam voor te kom" 9.AJ.20
horingsilwer kubies 1014 Chlorargyrite, Horn silver Erts van silwer wat soos horing lyk 3.AA.15
ilmeniet romboëdries 2013 Ilmenite Plek: Ilmengebergte 4.CB.05
jalpaïet tetragonaal 2069 Jalpaite Plek: Jalpa 2.BA.45
jordaniet monoklinies 2113 Jordanite Persoon: H. Jordan 2.JB.30a
kadmoïndiet kubies 27212 Cadmoindite Chem. Cd en In 2.DA.05
kalsiet romboëdries 859 Calcite Lat. Calx 5.AB.05
kaoliniet triklinies 2156 Kaolinite Plek: Gaoling, China 9.ED.05
karnalliet ortorombies 906 Carnallite Persoon: Rudolf von Carnall 3.BA.10
karnotiet monoklinies 907 Carnotite Persoon 4.HB.05
kassiteriet tetragonaal 917 Cassiterite Lat: Cassiteridae eilande 4.DB.05
kobelliet monoklinies 2233 Kobellite Persoon 2.HB.10a
korund romboëdries 1136 Corundum Skt.: korinvindum 4.CB.05
kremersiet ortorombies 2273 Kremersite Persoon: Peter Kremers 3.CJ.10
krenneriet ortorombies 2274 Krennerite Persoon 2.EA.15
krioliet monoklinies 1161 Cryolite Grieks κρύος, ryp, en λίθος, klip 3.CB.15
krosidoliet monoklinies 8996 Crocidolite Gr.: κρόκυς, lap + λίθος steen, Kaapse asbes? 9.DE.25?
kwarts trigonaal 3337 Quartz Dui? Querkluftertz? 4.DA.05
labradoriet triklinies 2308 Labradorite Plek 9.FA.35
lansfordiet monoklinies 2324 Lansfordite Plek 5.CA.10
loodglit tetragonaal 2466 Litharge Gr: lithargyros; Ndl: loodglit (1787) Dui: Bleiglätte? 4.AC.20
maghemiet tetragonaal 2533 Maghemite Samestelling mag(neties) hem(atiet) 4.BB.15
magneetkies heksagonaal 3328 Pyrrhotine Dui: Magnetkies Gr:πνρρός vlamkleurig 2.CC.10
magnetiet kubies 2538 Magnetite Plek: Magnesia in Gr. 4.BB.05
malagiet monoklinies 2550 Malachite Gr: μαλαχή 5.BA.10
matlockiet tetragonaal 2593 Matlockite Plek: Matlock. Eng. 3.DC.25
milleriet romboëdries 2711 Millerite Persoon 2.CC.20
moganiet monoklinies 2739 Moganite Plek: Mogán 4.DA.20
mohriet monoklinies 2742 Mohrite Persoon: Mohr 7.CC.60
molibdeniet heksagonaal 2746 Molybdenite Gr: molybdaena 2.EA.30
montmorilloniet monoklinies 2821 Montmorillonite Plek: Mont Morillon. Fr. 9.EC.40
olivien ortorombies 8658 Olivine Lat.: olyfgroen kleur 9.AC.05
nabesiet ortorombies 11439 Nabesite 9.EA.65
nadoriet ortorombies 2827 Nadorite Plek: Djebel Nador in Algerië 3.DC.30
nsutiet heksagonaal 2940 Nsutite Plek: Nsuti in Ghana 4.DB.15c
ourikupried kubies[1] 423[2] Auricupride Chem aurum / cuprum 1.AA.10a
pentlandiet kubies 3155 Pentlandite Persoon 2.BB.15
periklaas kubies 3161 Periclase Gr.: περικλάω 4.AB.25
piriet kubies 3314 Pyrite Gr.: pyr - vuur; ysterkies? 2.EB.05a
platarsiet kubies 3235 Platarsite Chem Pt, As pyrite 2.EB.25
raspiet monoklinies 3368 Raspite Persoon 4.DG.20
roseliet monoklinies 3450 Roselite Persoon 8.CG.10
rosenbergiet tetragonaal 3453 Rosenbergite Persoon 3.CD.05
ruarsiet monoklinies 3471 Ruarsite Chem: Ru As, pyrite 2.EB.20
rustenburgiet kubies 3479 Rustenburgite Plek: Rustenburg 1.AG.10
rutiel tetragonaal 3486 Rutile Lat. rutilus rooierig 4.DB.05
schreibersiet tetragonaal 3582 Schreiversite Pers.: von Schreibers 1.BD.05
sfaleriet kubies 3727 Sphalerite Gr. σφαλερος 2.CB.05a
sinkiet heksagonaal 4410 Zincite Chem van sink 4.AB.20
sirkoon tetragonaal 4421 Zircon Pers.: azargun 9.AD.30
sperryliet kubies 3723 Sperrylite Persoon + lithos 2.EB.05a
spinel kubies 3729 Spinel Plek? 4.BB.05
silviet kubies 3850 Sylvite Persoon 3.AA.20
sugiliet heksagonaal 3822 Sugilite Persoon 9.CM.05
talk triklinies 3875 Talc Arabies? talq: suiwer 9.EC.05
taranakiet trigonaal 3890 Taranakite Plek 8.CH.25
tetrataeniet tetragonaal 3927 Tetrataenite Tetra van tetragonaal; taenite van Grieksταινία [tainia] "band". 1.AE.10
titanomagnetiet kubies[3] 3978
torianiet kubies[4] 3944 4.DL.05
turkoois triklinies 4060 Turquoise Plek: Turkye 8.DD.15
upaliet monoklinies 4096 Upalite Chem: akroniem van elemente U, P, Al 8.EC.05
uraniniet kubies 4102 4.DL.05
veldspaat Feldspar Dui. Feldspat
vloeispaat kubies[5] 1576
wurtziet heksagonaal[6] 4318 2.CB.45
wüstiet kubies[7] 4316 4.AB.25

Verwysings

wysig
  1. "webmineral" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 12 April 2020.
  2. ander simmetrie
  3. "mindat" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 26 April 2020.
  4. "mindat 3944" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 30 April 2020.
  5. "Mindat 1576" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 13 Mei 2020.
  6. "mindat 4318" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 9 Mei 2020.
  7. "mindat" (in Engels). Geargiveer vanaf die oorspronklike op 26 April 2020.